Zbor SKS Pekre, 7. 9. 2016


Kar ne razpade, uničijo

Med poletnim premorom je delovna skupina, formirana okoli problematike spornih gradenj na območju Lackove, Bezjakove, Ipavčeve in Ulice Jelenčevih, na več območnih in državnih institucij poslala dokumentacijo, v kateri so zbrane vse informacije, ki so jih v zvezi s problematiko lahko zbrali ter jih pozvala, da posredujejo pojasnila, odgovore ter da ustrezno ukrepajo. Naj spomnimo, najbolj pereč problem v vsej zgodbi je nasip, 8 metrov visok navoz zemlje, ki je pod sabo zakopal komunalno infrastrukturo, za katero nihče ne ve, v kakšnem stanju je. Kako jo bo moč sanirati, ko je tako nedostopna, pa tudi ni jasno nikomur. Dejstvo ostaja, da garaže in kleti okoliških prebivalcev že zdaj zaliva voda in da so tovorna vozila precej uničila lokalne ceste. Na tokratnem zboru so lahko ugotovili, da je bilo večino komunikacije, ki so jo prejeli kot odgovor, v stilu pojasnjevanja, da za zadevo niso pristojni, je pa iz prejetega moč razbrati, da aktivnosti potekajo. Žal iz odgovorov ni bilo moč zaključiti, kakšni ukrepi so v izvajanju, zato se je zbor strinjal, da delovna skupina spet oblikuje dopise, v katerih bodo zahtevali konkretne informacije.

Udeleženci zbora SKS Pekre pa nadaljujejo aktivnosti tudi v zvezi z izgradnjo krožišča Lackova-Bezjakova- Graške gore, ko bi takšna rešitev bistveno omejila hitrosti, ki so jih sposobni na tej trasi razviti nekateri vozniki. Omenjena vsebina sovpada tudi z razpravo o načrtovanju investicij v krajevni skupnosti, ki se po mnenju udeležencev ne pripravlja ustrezno, saj v načrtih niso jasno zastavljene prioritete, snovalci pa ne upoštevajo realnih možnosti za realizacijo. O tem bodo v prihodnje skušali spregovoriti s svetom KS Pekre. Aktivno se bodo, skupaj z Radvanjčani, vključili v zgodbo o prihodnosti Pohorja in ugotovili, kako izvajalci, ki polagajo optiko, razumejo termin »povrnitev ceste v prvotno stanje«, namreč, Ulica Jelenčevih po posegih Telekoma kot naročnika kljub položeni optiki ostaja odprta rana, »v prvotno stanje« pa so postavljeni le mejni tlakovci plačnika.