Četrtkovi zbori

Zaradi praznikov so nekateri zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) v tem tednu odpadli, se pa zato 2. novembra, v četrtek ob 18.00, lahko udeležite dveh - v Novi vasi in na Studencih.

V dvorani MČ Nova vas, na Radvanjski 65, bo zbor SČS Nova vas. Kako nadaljevati aktivnosti v zvezi s parkom ob Pekrskem potoku, koga še povabiti k sodelovanju, da bi zajeli želje in predloge čim širšega kroga uporabnikov, bo zagotovo eno od vprašanj, ki ga bodo obravnavali. Svoje videnje v razpravi lahko dodate tudi vi, lahko pa odprete novo temo, ki se vam za obravnavo zdi pomembna.  

Istočasno bo v prostorih MČ Studenci, na Erjavčevi 43, potekal zbor SČS Studenci. Največ so se na nekaj preteklih zborih ukvarjali s prometnimi zagatami, zato so sklenili, da se še aktivneje vključijo v skupno delovno skupino SČS in SKS za promet. Veseli bodo, če se jim boste pridružili, pridodali svoje mnenje v razpravi in svoj delček energije za izboljšanje bivanjskega okolja ter ponovno vzpostavljanje skupnosti v svoji četrti.