VABILO


Zbori SČKS v tednu od 12. do 16. septembra

Ta teden bodo poletni oddih zaključili tudi na Taboru, na Pobrežju in na Studencih. Na vseh omenjenih zborih je potrebno dokončati na mestnem zboru dogovorjene aktivnosti okoli odloka o javnem redu in miru, hkrati pa bodo udeleženci pretresli še lokacije v svoji mestni četrti, kjer so tekoč promet, okolica in mimoidoči obremenjeni ali moteni zaradi obilice stoječe pločevine. Tako bo mestna delovna skupina za promet, v kateri načrtujejo skorajšnje srečanje s predstavniki medobčinske redarske službe, razpolagala s konkretnimi informacijami o stanju v mestu na področju možnosti za parkiranje ter spoštovanja osnovnih pravil ter posebnih ureditev za ustavljanje in parkiranje.

Promet je sicer tema, ki se kot rdeča nit prepleta skozi zbore na Pobrežju. Na Taboru je čas za nadaljevanje aktivnosti ozaveščanja o zelenih površinah in drevesnem fondu, med tem ko so na Studencih pred poletjem sklenili odpreti razpravo o načinih, kako izboljšati postopke ločenega zbiranja odpadkov.

Vabljeni, da s  svojimi predlogi in z voljo za sodelovanje, sooblikujete svojo sosesko, svojo skupnost!

  • SČS Tabor >> sreda, 14. 9. 2016, 18.00, MČ Tabor, Metelkova 63
  • SČS Pobrežje >> sreda, 14. 9. 2016, 18.00, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • SČS Studenci >> četrtek, 15. 9. 2016, 18.00, MČ Studenci, Erjavčeva 43
  • SČS Nova vas >> četrtek, 15. 9. 2016, 18.00, MČ Nova vas, Radvanjska 65