Zbor SČS Koroška vrata, 11. 6. 2015


Razumevanje za tegobe krajanov je,
žal pa ni sredstev in pooblastil za reševanje le teh

Pri reševanju problema reda in miru v tem delu mesta se vendarle nekaj premika, saj je  svet MČ Koroška vrata izpeljal posvet s predstavniki Upravne enote, policije, varnostniki  in študenti. Na posvetu sta prisostvovala tudi udeleženca zbora SČS Koroška vrata. Povod za to akcijo je bil ustvarjen nered v času trajanja in po končanem letošnjem Lampijončkovem plesu. Čeprav so se prisotni predstavniki povabljenih institucij z razumevanjem  odzivali na vprašanja in zahteve krajanov, pa je iz vsega povedanega mogoče povzeti, da za okrepitev prisotnosti policije ni na razpolago sredstev ter, da imajo posamezne institucije omejene pristojnosti, ki ne dopuščajo radikalnejšega poseganja v organizirane prireditve.

Zadnji predjesenski zbor je potekal v izmenjavi informacij o napredku pri izvajanju pobude za uveljavitev participatornega proračuna (PP) v MO Maribor. Oblikovana je delovna skupina iz predstavnikov MOM in predstavnikov pobudnikov skupine Odločaj o mestu, ki je že naredila načrt za izvajanje vseh potrebnih aktivnosti s ciljem izvedbe pilotnega projekta v izbrani MČ v prihodnjem proračunskem letu. Interes za PP je izkazan tudi na ministrstvih RS saj so za naslednji teden napovedani pogovori s predstavniki delovne skupine.

Krajani se že veselijo skupnega piknika v soboto, 27. junija ter novih dogodkov in zanimivih tem v jesenskem času ponovnega srečevanja na zborih samoorganizirane četrtne skupnosti  Koroška vrata – SČS KV.