Zbor SČS Radvanje, 20.5.2014


Kdo v mestu zastopa interese Radvanja?

V torek, 20. maja, je potekal osemnajsti zbor prebivalcev SČS Radvanje. Osrednja tema je bila priprava predlogov za proračun MOM za leto2015. Seznanili smo se z aktivnostmi pristojnih glede odstranitve daljnovodnega stebra iz dvorišča OŠ LP. Spregovorili smo o potrebi prekategorizacije nekaterih cest in ulic v Radvanju. Podprli smo prizadevanja Studenčanov v zvezi s podaljškom Ulice Proletarskih brigad. Posebej smo spregovorili o tem, kdo zastopa naše interese v mestu in državi. Odločili smo, da na naslednji zbor povabimo tiste člane mestnega sveta Maribor, ki so naši krajani in jih povprašamo, kako zastopajo naše interese v mestu.