Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 1. 4. 2015


Spomladansko čiščenje v centru malenkost kasneje,
do takrat proste roke in dobra volja na razpolago drugim

Udeleženci tokratnega zbora združenih SČS Center in Ivan Cankar so se na tokratnem zboru s spremembo pravil delovanja spomnili samega bistva zborov: načelo konsenza in načelo direktne akcije, ki so ju jasno zapisali k že zapisanim pravilom.

Beseda je tekla o potrebi po ureditvi pešpoti na Piramido in Kalvarijo. Na Piramidi bi bilo potrebno očistiti jaške za odvajanje meteornih vod, na Kalvariji pa so traktorji pot poškodovali pri odvozu hlodovine in bi bila prav tako potrebna obnove. Na prihodnjih zborih bodo tako razmislili o načrtu za spomladansko delovno akcijo. V vmesnem času pa se v duhu sloge morda udeležijo ene izmed akcij, ki jih načrtujejo v drugih mestnih četrteh.

V centru načrtujejo lotiti se urejanja pešpoti na Klvarijo in Piramido.

Na mestno četrt je bila naslovljena še prošnja za uporabo prostorov doma krajanov Košaki, kjer bi se na podobnih zborih srečevali prebivalci okoliških predelov Mč Ivan Cankar, a je bila ta zavrnjena, saj ima prostore trenutno še vedno v najemu in uporabi mariborska župnija. Kdaj se bo župnija iz prostorov umaknila, bodo preverili do naslednjič.

Udeleženci so se seznanili še z idejo, ki se je oblikovala na letošnjem Urbanem hackathonu, o vzpostavitvi »Odprte pisarne« za urejanje in razvoj Maribora.