Zbori SČS in SKS v tednu do 5. do 9. januarja 2015

Z veliko pričakovanji stopajo v novo leto tudi udeleženci zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) v Mariboru. Po krajšem prazničnem premoru se bodo na zboru najprej zbrali v Radvanju, v torek, 6. 1., ob 18.00, v prostorih MČ Radvanje, Lackova 43. Za letos so si med drugim zadali nalogo, da četrt pod Pohorjem naredijo prijaznejšo domačinom in turistom ter vredno imena mariborski turistični center. Glavno točka tokratne razprave bo zato »Kaj storiti za lepše Radvanje?«

V sredo, 7. 1., bo ob 17.00 v Domu kulture Pekre na zboru SKS Pekre tekel pogovor o obnovi tega doma, problematiki mladih v Pekrah ter načrtu komunalne ureditve v KS v letu 2015.

V sredo ob 18.00 bo zbor samoorganiziranih prebivalcev Centra in Ivana Cankarja v prostorih Zveze prijateljev mladine na Razlagovi 16. Oživljanje mesta, urejanje mestnega parka in okolice Treh ribnikov, komunalna problematika, posebej pa opozarjanje na nepravilnosti in vzpostavljanje civilnega nadzora nad delom javnih podjetij in javnih služb so teme, ki jih bodo zaposlovale tudi v novem letu.

V četrtek, 8. 1. bosta ob 18.00 v prostorih mestnih četrti tudi zbora SČS Koroška vrata in SČS Nova vas. Na obeh ostaja veliko odprtih tem, zato bodo v razpravi poročila delovnih skupin in premiki, ki so se zgodili po zadnjih zborih. V Koroških vratih se želijo udeleženci ponovno sestati z novo izvoljenimi četrtnimi svetniki na temo rušitve stavbe MČ, v Novi vasi pa jih zaposlujejo nedorečena lastništva funkcionalnih zemljišč in parkirišč, daljinsko ogrevanje in s tem v zvezi vzpostavljanje nadzora nad delovanjem javnih podjetij.