ZBORI SČS V TEDNU OD 6. DO 10. OKTOBRA 2014


V sredo prvi zbor Samoorganizirane krajevne skupnosti Kamnica

V minulem tednu so udeleženci zbora Samorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Radvanje razpravljali o možnih rešitvah za odpravo poplav ob nalivih zaradi neustrezne kanalizacije na področju pod Pohorjem. Ugotavljajo, da so rešitve precej enostavne in neobremenjujoče za proračun zato upajo, da bodo tudi v doglednem časovnem roku sanirane.

V delovni skupini za oživitev mestnega jedra, ki se je oblikovala na združenem zboru SČS Center in Ivan Cankar ugotavljajo, da njihovo vztrajno, načrtno in pregledno urejanje praznih izložb na Gosposki ustvarja opazne premike. Trenutno se v njih predstavljajo Tehnična fakulteta, oddelek tekstil, ki je z izložbo pozdravila svoje goste z vsega sveta ob tednu mode, v ponovno pridobljeni izložbi na vogalu  Gosposke in Tkalskega prehoda bo razstavljalo Lutkovno gledališče, tu je še Borštnikovo srečanje, razstava karikatur znanih Mariborčanov… Podjetje Gion, ki je tudi razstavljalo v eni od izložb, pa se je celo odločilo, da zdaj tam odpre svojo prodajalno. Opazno je, da so tudi ostali lokali zdaj bolj skrbno urejeni.

V Novi vasi začrtujejo novo delovno akcijo, ki se tiče urejenosti okolja na popularni sprehajalni poti ob Pekrskem potoku in povezujejo aktivnosti v zvezi s preobremenjeno cesto Proletarskih brigad z drugimi samoorganiziranimi skupnostmi, ki zaradi manjkajoče južne obvoznice počasi izgubljajo živce (Tabor, Radvanje in Studenci). Na zboru SČS Koroška vrata se razprave o obstoju Doma MČ Koroška vrata še vedno nadaljujejo in zaenkrat še ni pričakovati konsenza skupnosti na to temo.

V prihajajočem tednu se aktivnosti nadaljujejo na naslednjih zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti: 

V sredo 8.10.2014 se bodo ob 18. uri se bodo prebivalci zbrali  na prvem Zboru samoorganizirane krajevne skupnosti (SKS) Kamnica. To se bo zgodilo v mali dvorani KS Kamnica na Vrbanski cesti 97 v Kamnici. (natisni vabilo)

Istega dne (8.10.2014) se ob 18. uri v MČ Tabor na Metelkovi spet srečajo aktivni prebivalci te mestne četrti in bodo nadaljevali z debato o preobremenjenosti C. Proletarskih brigad. (natisni vabilo)

V četrtek, 9.10. se bosta ob 18.00 prav tako zgodila dva zbora:

  • Na zboru SČS Magdalena, ki bo potekal v MISC Infopeka, Ob železnici 16, bodoudeleženci nadaljevali z oblikovanjem strategij za nekatere zamišljene in dogovorjene socialne projekte. (natisni vabilo)
  • Na zboru SČS Studenci med drugim razpravljalo o podaljšku C. Proletarskih brigad in povezovanju v razširjeno skupino SČS za Južno obvoznico. (natisni vabilo)

V petek, 10. 10. 2014 se bodo prav tako ob 18. uri zbrali na zboru SČS Pobrežje, ki bo v MČ Pobrežje. Razprava se bo gibala v okviru vsebinskih aktivnosti na področju prometa, komunalne ureditve ter reda in miru, s katerimi se ukvarjajo delovne skupine. (natisni vabilo)

Vabljeni!