TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 24.10 2016
 
Zbori so odprti prostori za srečevanje, razpravo in reševanje problemov prebivalk in prebivalcev Maribora. Nimajo vodij, udeleženci na njih nastopajo le kot krajani, brez političnih ali poklicnih funkcij.
Objavljeno: 21.10 2016
 
v sredo, 25. 10. 2016, ob 19.00, v dvorani Gustaf, bo Gregor Stamejčič - Grizli predstavil svoje diplomsko delo Od upora k demokraciji: proces samoorganizacije v Mariboru. Vabljeni!
Objavljeno: 21.10 2016
 
V prihodnje se bo zbor lotil aktivnosti informiranja in predstavitev možnosti postavitve malih čistilnih naprav, kar je za krajevno skupnost, v kateri so gospodinjstva močno razkropljena po hribovitih področjih, izjemnega pomena.
Objavljeno: 18.10 2016
 
SSVUJD - Samoorganiziran svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin bo jutri na novinarski konferenci spregovoril o JP Maroborski vodovod in načrtovanih aktivnostih za naprej.
Objavljeno: 16.10 2016
 
Vsi zbori bodo kot vedno izvedeni ob pomoči moderatorjev Iniciative mestni zbor (IMZ). Vabljeni!
Objavljeno: 16.10 2016
 
Do naslednjega zbora bo potrebno pridobiti še določene informacije, nato pa bodo, skupaj z MČ Pobrežje, ki z zborom že ves ta čas zelo dobro sodeluje, osmisliti pot do rešitev.