TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 27.06 2016
 
Pred poletnim premorom ta teden še zbori SČS Magdalena, Radvanje, SKS Kamnica in Pekre, SČS Center in Ivan Cankar ter SČS Koroška vrata.
Objavljeno: 20.06 2016
 
Izjemoma se ne bodo sestali v Novi vasi, ker je dvorana zasedena zaradi proslave ob državnem prazniku.
Objavljeno: 26.06 2016
 
Naj vas, preden se vsi odpravimo na poletne počitnice, spet povabimo na samoorganizirano skupnostno druženje.
Objavljeno: 15.06 2016
 
Na tokratnem zboru SČS Magdalena so udeleženke obravnavale dopis, ki ga je mestna četrt samoiniciativno posredovala samoorganiziranemu zboru. Gre za odgovor medobčinskega inšpektorata v zvezi s problematičnimi točkami v Magdaleni.
Objavljeno: 13.06 2016
 
Preteklo sredo so zbori SČKS županu in svetnikom MOM poslali poziv, da se MO Maribor javno izreče proti tajnim trgovinskim sporazumom, o katerih tečejo pogajanja med EU, Kanado in ZDA. Podpisniki pričakujejo, da bo pobuda uvrščena na sejo Mestnega sveta še pred počitnicami.
Objavljeno: 15.06 2016
 
Beseda je nanesla tudi na protokole, ki opredeljujejo, da morajo vse občinske zadeve it v javno obravnavo in da morajo biti občanke in občani povabljeni k sodelovanju pri urejanju svojega mesta.