TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 19.02 2018
 
Najlepše bi jo zaznamovali z številčno udeležbo na zboru, zato vabljeni.
Objavljeno: 12.02 2018
 
Zbori so v Radvanju, Magdaleni, Na Pobrežju, na Taboru in v Kamnici, pa v Koroških vratih in skupaj za Center in Ivan Cankar.
Objavljeno: 5.02 2018
 
Zaradi kulturnega praznika zborov v četrtek ni na urniku, zato bo v tem tednu le zbor samoorganizirane krajevne skupnosti Pekre. Ta bo v sredo, 7. 2., ob 18.00 v Kulturnem domu Pekre na Bezjakovi 4.
Objavljeno: 1.02 2018
 
TOREK; 6. 2. 2018 * 18.00 * SALON UPORABNIH UMETNOSTI
Objavljeno: 29.01 2018
 
Mladi, pozor! Trenutno stanje ni normalno stanje.
Objavljeno: 30.01 2018
 
Udeleženci 98. zbora SČS Nova vas so se tokrat najprej pogovarjali o identiteti Maribora in viziji za prihodnost.