TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 18.09 2018
 
v četrtek, 20. septembra, vabljeni da se pridružite razpravi o skupnosti v Novi vasi, na Studencih, v Koroških vratih ali na Teznu.
Objavljeno: 12.09 2018
 
Sadove upravljanja z mestom na način, da se politični predstavniki in mestna uprava bojijo občank in občanov in naredijo prav vse, da bi njihov glas utišali, poznamo že leta in takšen način delovanja zaradi slabih rezultatov tudi zavračamo.
Objavljeno: 10.09 2018
 
Vabljeni na zbore SČS v Radvanje in Magdaleno, na Tabor in na Pobrežje ter na zbor SČS Center in Ivan Cankar
Objavljeno: 13.09 2018
 
Zbor je sklenil na MOP poslati pobudo o ničnosti okoljevarstvenega dovoljenja, v dokaz pa priložiti še posnetke, ki kažejo na to, da je sporni nasip obstajal že pred izdajo spornega dovoljenja.
Objavljeno: 13.09 2018
 
Na prvem popočitniškem zboru so Novo vaščani začeli na polno.
Objavljeno: 11.09 2018
 
Na tokratni prvi uradni zbor SČS Tezno je prišlo veliko udeležencev - prebivalcev Tezna. Ta pa je na žalost potekal pred stavbo MČ Tezno, saj so si odgovorni na MČ Tezno tik pred zdajci premislili in so umaknili privolitev, da bi zbor potekal v prostorih mestne četrti.