TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 30.05 2016
 
Objavljeno: 30.05 2016
 
potrdili tudi pobudo SČS Nova vas, da skupaj pozovejo župana in mestni svet, da se Maribor deklarira za TTIP free zone in tako kot občina javno razglasi svoje stališče proti škodljivim mednarodnim sporazumom.
Objavljeno: 30.05 2016
 
Opredelili so področja, ki bi jih bilo smiselno vključit v odlok o javnem redu in miru, ter se dogovorili, da do naslednjega zbora poslikajo problematične predele in jih ustrezno opredelijo.
Objavljeno: 30.05 2016
 
Vloga redarjev v mestu bi morala preseči inkasantstvo in zgolj z izrekanjem kazni ne bo izboljšav v kulturi vedenja posameznikov v skupnosti.
Objavljeno: 27.05 2016
 
Pogovarjali smo se o problematiki napadalnih psov, o vsebinah za odlok o javnem redu in miru, o prejetem priznanju za najzaslužnejšo skupino ljudi v MČ Tabor in še več.
Objavljeno: 22.05 2016
 
konec tedna pa še na delovno akcijo v mestni park