TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 18.01 2023
 
Kmalu bo deset let, odkar je moderatorska skupina Iniciative mestni zbor odprla prvega izmed prostorov za razpravo o skupnosti, kjer se lahko sokrajani srečate in izmenjate poglede o tem, kaj spremeniti in kako, da bi izboljšali bivanje v skupnosti vsem v prid.
Objavljeno: 11.11 2022
 
Ob izteku mandata Saše Arsenovića smo v Iniciativi mestni zbor analizirale realizacijo 61 zahtev »Skupaj za skupno«. Zahteve smo razvrstile po kategorijah izvedenih, delno izvedenih in neizvedenih ter tiste, za katere ne moremo oceniti, ali so bile izvedene ali ne.
Objavljeno: 5.10 2022
 
PP je rezultat dela zborov samoorganiziranih skupnosti ter izvira iz samih začetkov njihovega delovanja. Zgodba o uvedbi PP je tudi zgodba, kako lahko aktivno (so)delovanje v skupnosti privede do sistemskih sprememb po celi državi.
Objavljeno: 30.03 2021
 
Boj s podnebno krizo nam nalaga, da v zelene površine pretvorimo čim več urbanega življenjskega prostora in tako ustvarimo zaščitne zelene bariere.
Objavljeno: 9.08 2021
 
S sredstvi t.i. participativnega proračuna za okolje, ki ga izvaja Mreža za prostor, bomo letos lahko naredili še en pozitiven korak v skrbi za naš en in edini skupni življenjski prostor.
Objavljeno: 7.11 2022
 
Objavljamo datume decembrskih zborov. Vabljeni!