TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 13.01 2017
 
Čeprav ni bilo sprejeto veliko sklepov je bila razprava živahna in pestra.
Objavljeno: 16.01 2017
 
Ta teden na zborih SČS Pobrežje, Studenci, Nova vas in Koroška vrata.
Objavljeno: 11.01 2017
 
Zbor je tokrat obiskal novinar Radia Maribor, ki ga je zanimalo, kaj se dogaja z razpadajočo zgradbo v Magdalenskem parku, na katero udeleženci zbora SČS Magdalena že dalj časa opozarjajo.
Objavljeno: 9.01 2017
 
Udeleženec je vprašanje o tem poslal na Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (JP GSZ d.o.o.), in sicer že 28. novembra lani, vendar še vedno ni dobil odgovora, čeprav je že minilo zakonsko določenih 30 dni.
Objavljeno: 7.01 2017
 
Kot vsak drug teden zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti, ki jih pomagajo organizirati in jih moderirajo aktivisti Iniciative mestni zbor (IMZ), začnejo z delom že v torek.
Objavljeno: 6.01 2017
 
Ko na primer želijo zunanje dvigalo, klančino ali kakšno drugo izboljšavo v svojem vhodu, po sedanji ureditvi potrebujejo soglasje vseh etažnih lastnikov_c drugih vhodov in celo drugih stavb, če te stojijo na zemljišču z isto parcelno številko.