TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 27.02 2023
 
Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij
Objavljeno: 24.02 2023
 
Seveda tudi v marcu odpiramo prostore za razpravo o skupnosti, kjer se lahko sokrajani srečate in izmenjate poglede o tem, kaj spremeniti in kako, da bi izboljšali bivanje v skupnosti vsem v prid.
Objavljeno: 26.02 2023
 
Tudi mi se bomo podnebnega štrajka v petek udeležili, in skupaj z mladimi zahtevali sistemske spremembe.
Objavljeno: 28.02 2023
 
Intervju je nastal ob 10-letnici obstoja in dela Iniciative mestni zbor. Objavljen je na neodvisni medijski platformi Z network.
Objavljeno: 24.02 2023
 
V soboto, 18. februarja, smo ob gozdičku Miyawaki gostili aktivne mlade, vključene v projekt Livada Lab.
Objavljeno: 11.11 2022
 
Ob izteku mandata Saše Arsenovića smo v Iniciativi mestni zbor analizirale realizacijo 61 zahtev »Skupaj za skupno«. Zahteve smo razvrstile po kategorijah izvedenih, delno izvedenih in neizvedenih ter tiste, za katere ne moremo oceniti, ali so bile izvedene ali ne.