NAJAVA ZBOROV SAMOORGANIZIRANIH SKUPNOSTI V MARIBORU 
OD 17. DO 23. 2. 2020

Pobrežje v sredo, v četrtek pa Nova vas in Studenci. Zbor na Teznem tokrat žal odpade.

Kot vsakih štirinajst dni ste tudi to sredo vabljeni na zbor samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Pobrežje, ki že šest let domuje v dvorani  MČ Pobrežje (Kosovelova 11), v četrtek pa se lahko v prostorih mestnih četrti pridružite sokrajanom na zborih SČS Studenci (Erjavčeva 43) in SČS Nova vas (Radvanjska 65). Zbor SČS Tezno tokrat žal odpade. Naslednjič se srečajo spet 5. marca.

Odprtih tem in problemov, ki motijo in slabšajo življenje v posameznih delih Maribora, je na vseh zborih veliko. Žal veliko vprašanj, ki so jih z zborov naslovili na odgovorne ostaja neodgovorjenih, a velika je tudi odločenost aktivnih prebivalcev, ki delujejo na zborih, da te odgovore dobijo. Vedo namreč, da je to ena od nalog tako voljenih predstavnikov, kot javnih uslužbencev. So pa na zborih veseli vsakega sokrajana ali sokrajanke, ki se jim pridruži, saj še vedno velja, da več glav več ve. Vsakdo lahko s svojim mnenjem razširi in obogati pogled na posamezen problem, ker na  zborih  SČS in SKS (samoorganiziranih krajevnih skupnosti) delujejo vsi le kot krajanke in krajani, ki se trudijo izboljšati življenje v skupnosti, ne glede na funkcijo, družbeni položaj ali politično opcijo, ki ji pripadajo. To je namreč eno osnovnih pravil dogovora, po katerem zbori delujejo.

Pridružite se.