Zbor SČS Magdalena


Oblasti ne izvajajo funkcij, ki se od njih pričakujejo

SČS Magdalena se je odvil 24.10.2013. Tokrat sta bili na dnevnem redu predstavitvi dela DS Okolje in DS Promet. Na povabilo DS Okolje, so se zbora udeležili tudi predstavniki Centra za Pomoč Mladim (CPM), ki so z občani razpravljali o ureditvi in konceptih otroških igrišč v četrti. Prav tako je DS Okolje poročala o odgovorih na vprašanja, ki so jih Staninvestu prek DS posredovali prebivalci Ljubljanske ulice.

DS Promet je poročala o prejetih pojasnilih, ki so jih udeleženci zbora, glede nedokončane nadhodne pešpoti preko Titove ceste, zahtevali od MOM. Udeleženci so tudi podali nekaj predlogov za izboljšanje prometne situacije v četrti, ki jih bo DS Promet upoštevala pri svojem delu.

Debata je nanesla tudi na širši politični sistem. Ugotavljalo se je, da oblasti ne izvajajo funkcij, ki se od njih pričakujejo. Razvila se je razprava o potrebnih spremembah v lokalni samoupravi, da bi se to stanje izboljšalo.

Udeleženci so se dogovorili, da se naslednji zbor SČS Magdalena zgodi 7.11.2013 ob 18 uri v Infopeki, Ob železnici 16, 2000 Maribor.