Zbori Samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti Maribora
v tednu od 10. do 14. novembra 2014

Zbor SČS Radvanje | 11. 11. 2014 ob 18.00  |  MČ Radvanje, Lackova 43
Radvanjčani se  bodo posvetili energetski sanaciji OŠ Ludvika Pliberška, za katero še vedno niso dobili točnih podatkov o načinu in rokih izvedbe. Na prometnih zagatah, kanalizaciji in komunali nasploh delujejo delovne skupine, ki bodo, kot na vsakem zboru, poročale o napredku pri reševanju skupnih problemov. Začeli pa bodo tudi razpravo o problemih Športnega centra Radvanje.

Zbor SČS Tabor | 12. 11. 2014 ob 18.00  |  MČ Tabor, Metelkova 63
Na Taboru bodo poročale delovne skupine za parkovne zasaditve v četrti, Betnavski gozd, za komunalo in  zmanjšanje hrupa na c. Proletarskih brigad, kar so teme, ki jim trenutno posvečajo največ pozornosti.

Zbor SČS Center in Ivan Cankar | 12. 11. 2014 ob 18.00  |  ZPM, Razlagova 16
Na zboru  SČS Center in Ivan Cankar bodo obravnavali premike pri urejanju poti na Piramido in zanemarjenosti  širše okolice Treh ribnikov. Poročale  bodo tudi delovne skupine za urejanje mestnega jedra, komunalo in sramotilni steber.

Zbor SČS Koroška vrata | 13. 11. 2014 ob 18.00  |  MČ Koroška vrata, Vrbanska 10
Za krajane nepotrebna rušitev stavbe MČ ostaja glavna tema zbora v Koroških vratih, kjer se ubadajo tudi s prometnimi problemi in problemi javnega reda in miru.

Zbor SČS Nova vas | 13. 11. 2014 ob 18.00  |  MČ Nova vas, Radvanjska 65
Glavne teme v Novi vasi pa bodo Taborska tržnica, neurejeno lastništvo funkcionalnih zemljišč in parkirišč ter daljinsko ogrevanje.