Zbor SČS Koroška vrata, 5.5.2014


Na SČS Koroška vrata so jasni: "Vztrajali bomo!"

Na prejšnjem zboru so nas obiskali 4 predstavniki Urada za okolje, komunalo in promet, a tokratnem zboru pa smo zbrali vtise in reflektirali povedano. Predstavniki oblasti so se zavezali, da bodo pokazali kaj nameravajo narediti, torej bomo prebivalke in prebivalci dobili vpogled v dokumentacijo, ki se navezuje na promet v naši mestni četrti. Zavezali so se tudi, da bodo na Kosarjevi in Medvedovi postavili merilne table. G Klinc, ki se je zavezal, da nam bo dokumentacijo posredoval, ni bil dosegljiv, a sklenili smo, da ne bomo odnehali, da bomo vztrajali. Še vedno je najbolj šokatno spoznanje, da občinske službe nimajo pripravljene oz. oblikovane prioritetne liste kaj je najbolj potrebno novih investicij in kako se odločijo, česa se bodo lotili najprej.

Oblikovali smo tudi dopis študentom glede javnega reda in miru v četrti, saj je stanje zaradi objestnosti posameznikov resnično nevzdržno in na meji dobrega okusa. 

Naslednjič se bomo lotili pregledovanja zbrane dokumentacije o lani napovedani rušitvi stavbe MČ Koroška vrata. Srečali se bomo 22. 5. 2014 ob 17.00 v stavbi MČ Koroška vrata.