ZBOR SČS POBREŽJE, 5. 12. 2018


VARNOST V PROMETU IN NA ULICI

Na samoorganizranem zboru na Pobrežju so udeleženci obravnavali pripravljen dopis v zvezi z razpadajočimi športnimi objekti nasproti pokopališča. Ostanki zgradb so ne le estetska katastrofa, temveč tudi potencialna nevarnost za okolico. Tema je bila odprta na prejšnjem zboru, po načelu direktne akcije pa je udeleženec pripravil dopis in fotografiral razvaline. Dopis bo poslan na Inšpektorat za okolje in prostor, mestni četrti in Večeru. Udeleženci so bili seznanjeni z informacijo, da je policija obravnavala njihovo pobudo za ureditev prehodov za pešce na Nasipni ulici in jo posredovala MOM in Medobčinskemu inšpektoratu. Pozivajo jih, da z namenom zagotavljanja čim večje prometne varnosti na Nasipni ulici pobudo občanov SČS Pobrežje preučijo oziroma obravnavajo v okviru Komisije za tehnično urejanje prometa Mestne občine Maribor. Naslednji zbor, ki bo v sredo, 19. 12. 2018, bo bolj praznično obarvan. Dogovorili so se, da prinesejo prigrizke in se po razpravi še neformalno družijo ob koncu leta.