VABILO NA ZBORE SČKS, 17. do 21. 4. 2017


BREZ NIČ NI NIČ

Da bi v Radvanju ponovno zaživeli kot skupnost, udeleženci zborov samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Radvanje intenzivno iščejo prostor, kjer bi se lahko srečevalo večje število Radvanjčanov in udejanjalo svoje zamisli in aktivnosti. Ob tem budno spremljajo tudi realizacijo v pilotnem projektu participatornega proračuna (PP) 2015 izglasovanih projektov. Medtem, ko jih je nekaj že izvedenih, se pri drugih premika zelo počasi. Z nekaterimi rešitvami so zadovoljni, pri nekaterih menijo, da niso bili v celoti upoštevani predlogi krajanov. Zavedajo se, da, če želijo, da projekt PP v popolnosti zaživi, morajo združiti moči in okrepiti sodelovanje z izvoljenimi predstavniki četrti in Turističnim društvom, kot eno najaktivnejših organizacij v Radvanju. Pa seveda, da s svojimi idejami in rešitvami letos in vnaprej v PP sodeluje čim več krajanov. Zato vse vabijo, da se jim pridružijo na zboru. Kdaj so?

  • SČS Radvanje >> torek, 18. 4., ob 18.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Magdalena >> torek, 18. 4., ob 18.00, MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
  • SKS Kamnica >> sreda, 19. 4., ob 18.00, KS Kamnica, Vrbanska 97
  • SČS Center in Ivan Cankar >> četrtek, 20. 4., ob 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
  • SČS Koroška vrata >> četrtek, 20. 4., ob 18.00, MČ Koroška vrata, Vrbanska 10

Tako v Kamnici kot v Koroških vratih prebivalci še niso dovolj ozavestili, da se problemi ne bodo rešili sami. Da je nanje treba nenehno opozarjati in, da morajo to storiti sami, ki jih najbolj poznajo, pa tudi občutijo. K sreči pa so povsod »vztrajniki«, ki verjamejo, da bodo sčasoma prepričali sokrajane, da so lahko uspešni le, če stopijo skupaj. To so ponekod že storili. Tako v SČS CIC z roko v roki delujejo iniciative za Koroško in Lent, saj je promet ena najbolj perečih tem centra Maribora.