VABILO


Tretji oktobrski teden samoorganiziranih skupnosti

V ponedeljek srečanje na mestni ravni: Okolje, prostor in ravnanje z odpadki …
V ponedeljek, 15. oktobra, bo ob 18.30 v Vetrinjskem dvoru potekala druga od štirih delavnic, ki jih organizirajo samoorganizirane četrtne skupnosti  (SČS in SKS) ter Iniciativa mestni zbor (IMZ) pod imenom Skupaj za skupno – ljudske zahteve kontra predvolilnim obljubam. Tema tokratne delavnice boOKOLJE, PROSTOR IN RAVNANJE Z ODPADKI. V zvezi s prostorom, pozornosti ne bodo namenili infrastrukturi (to bodo obdelali na tretji delavnici 22. oktobra), ampak rabi prostora in degradiranim območjem ter kakovosti bivanja. Okoljska problematika zajema tako zelene površine in siromašenje drevesnega fonda, kot onesnaženost ozračja, prekomernega hrupa itd, ravnanje z odpadki pa organizacijo zbiranja in ločevanja, tudi v luči nove sortirnice odpadkov. Na delavnici bodo udeleženke in udeleženci s pomočjo veliko zbranih predlogov in pobud, ki so se s tega področja nabrale na zborih SČS in SKS v dobrih petih letih njihovega delovanja, obdelali vsebine in jih strnili v zahteve za tako imenovani ljudski program. Tokrat jim bosta pri tem pomagala strokovnjaka z Inštituta za politike prostora Marko Peterlin in dr. Maja Simoneti.
Že na prvi delavnici so prebivalke in prebivalci dokazali, ne le, da jim je za mesto mar, temveč tudi, da vedo, kakšen Maribor si želijo. Ker premorejo ogromno znanja in izkušenj, so prepričani organizatorji, lahko, če si vzamejo še nekaj časa, da to v strpnem pogovoru izmenjajo s soobčani, nastanejo odlične rešitve za probleme, ki jih je v MO Maribor več kot preveč.

… v četrtek pa nazaj v četrtne skupnosti
Zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) bodo ta teden skoncentrirani le na četrtek. Ob 17.00 se bodo zbrali aktivni krajanke in krajani Teznega -  v stavbi mestne četrti ali pa spet na trati za njo, ob 18.00 pa sokrajani in sokrajanke  še na Studencih, v Koroških vratih in v Novi vasi.
Zbor SČS Tezno še vedno išče pravico do uporabe prostorov lastne mestne četrti, ki mu jo voljeni predstavniki v Svetu MČ odrekajo. Vseeno se Tezenčanke in Tezenčani, ki so pripravljeni na glas izpostaviti probleme v svoji četrti in zanje tudi aktivno iskati rešitve, sestajajo. In teh problemov v njihovem okolju ni malo, saj spada Tezno med najbolj degradirane četrti v Mariboru. S problemom iskanja primernejših prostorov za zbore se ta čas ukvarjajo tudi v SČS Koroška vrata, kjer so, kljub nasprotovanju velikega števila krajank in krajanov, pričeli z rušenjem stavbe MČ. Zato so zbor preselili v center mesta, kjer je tudi začasni sedež mestne četrti. Ker pa je vsaj za starejše trenutna lokacija preveč oddaljena, so na nekaj naslovov že poslali vloge za začasno gostovanje znotraj Koroških vrat. Tokrat vas še vabijo na zbor v Jurčičevo, računajo pa, da bo naslednji mesec že drugače.
Zbor SČS Nova vas se, ob vseh drugih že odprtih temah, spet loteva tržnice Tabor, ki je sicer pridobila novo asfaltno prevleko na dovozni poti, ostaja pa brez osnovnih elementov tržnice, to so prodajalci in kupci. Udeleženke in udeleženci bodo staknili glave za razmislek, kako to spremeniti in tržnici spet dati vsebino.
Največkrat izpostavljen problem na zborih SČS Studenci je promet. Neposredno so prizadeti zaradi neizgrajenega podaljška Ceste Proletarskih brigad in južne obvoznice, kar se neprestano prestavlja nekam v prihodnost. Seveda pa je tudi drugih problemov, kot povsod, tudi pri njih veliko. O čem bo govora na tem in ostalih zborih, pa je odvisno od tistih, ki se zbora udeležijo in na problem opozorijo.

Urnik:
Zbor SČS Tezno: četrtek, 18. 10. 2018, ob. 17.00, MČ Tezno, Panonska 12
Zbor SČS Nova vas: četrtek, 18. 10., ob 18.00, v MČ Nova vas, Radvanjska 65
Zbor SČS Studenci: četrtek, 18. 10., ob 18.00, MČ Studenci, Erjavčeva 43
Zbor SČS Koroška vrata: 18. 10., ob 18.00 >> NADOMESTNA LOKACIJA MČ Koroška vrata, Jurčičeva 8, 1. nadstropje