Nova vas, 4. 5. 2016


POVOJI ODSTRANJENI

Čiščenje je spet pripadlo ženskim udeleženkam SČS Nova vas. Povoji, ki so opozarjali na ogrožena drevesa, so dobro prestali vremenske nevšečnosti. Žal so jih slabše drevesa sama. Za nekatera je pomoč že prepozna in bodo kmalu shirala dokončno.

Povoje smo odstranile. Tisti najbolj vidni, ob glavni prometnici c. Proletarskih brigad, so »nekoga« zmotili že prej. Tudi tako je prav. Vsaj vemo, da so jih opazili, kar je bil tudi eden od namenov akcije »Nekoč je tukaj raslo drevo«. Morda bo pa kdo le uvidel, da drevesa, bolj kot povoji, motijo zajedalci in slabo vzdrževanje.