Zbor SČS center in Ivan Cankar, 15.10.2014


Zakaj je Židovska ulica nedostopna stanovalcem Židovske ulice?

Na minulem zboru samoorganiziranih četrtnih skupnosti center in Ivan Cankar smo pregledali sprejete sklepe in ugotavljali, ali se premikamo v pravo smer.

Na Gosposki se v izložbah na novo predstavlja Tehniška fakulteta v okviru Maribor fashion week, prihajajo pa še lutke. Ker je najavljena nova dražba prostorov, bo za osmislitev nadaljevanja projekta potrebno počakati na rezultate le te.

Del prispevka o neurejenosti širšega področja mestnega parka je izšel v Večeru pod naslovom Nevarna pot na Piramido, a to je premalo. Potrebno je drezati še naprej, ugotavljajo udeleženci, za vsako stvar, na katero želimo opozoriti ali pa jo spremeniti, je treba neumorno pritiskati, da se kaj premakne, druge rešitve ni.

Udeleženec je izpostavil novo žarišče v centru mesta. Gre za neželen in nenapovedan poseg v prometni režim na Židovski ulici, ki jo je letos poleti mestna uprava za dostop popolnoma zaprla in spremenila v peš cono. Stanovalce je najprej zmotilo to, da jih nihče nič ni vprašal ali vsaj obvestil o tem. Ko so šli urejat dovolilnice, so presenečeni ugotovili, da imajo dostop do svojih stanovanj samo po dve uri zjutraj in dve zvečer. Na peticijo, ki so jo spisali takoj zatem, s strani uprave ni nobenega odgovora, med tem ko zahtevi, da se v postopkih, ki se tičejo dostopa na Židovski ulici kot predstavnik zainteresiranih vključi s strani tamkajšnjih stanovalcev izbrana oseba (tudi stanovalec), pa ni bilo ugodeno.

Stanovalcem ni jasno, zakaj je bila takšna rešitev sploh sprejeta, saj ulica na začetku vodi do trga, ves nadaljnji del te slepe ulice pa je namenjen le stanovalcem, saj vodi samo do njihovih stanovanj. Zadevi nameravajo priti do konca.

Več o tej temi bo med drugim govora na naslednjem zboru, ki bo v sredo, 29. oktobra ob 18.00 v prostorih ZPM na Razlagovi 16.