Zbor SČS Studenci, 7. 1. 2015


Studenčani bodo vztrajali pri svojem

Udeleženci so se na zboru seznanili, da se bodo z omrežninami, ki so se začele obračunavati s 1. januarjem 2016, pokrili stroški za izgradnjo kanalizacije in vodovoda na Kamenškovi in Korbunovi ulici. Kljub dovoljenju za gradbeni načrt in sredstvom, ki jih bo omogočila občina iz že prej omenjenih omrežnin, se Studenčanke in Studenčani bojijo, da bo investicija ostala le pri besedah, zato se bodo povezali z mestno četrtjo. Z njimi bodo pritiskali tudi na sektor za promet in Marprom glede problematičnih avtobusnih povezav. Menijo, da bi morali avtobusi bolj usklajeno prihajati na postaje, prav tako pa si želijo tudi direktno povezavo do bolnice. Na občini so že seznanjeni z njihovimi zahtevami, Marprom pa se na njihove pritožbe ne odziva. 
Tudi glede plinovoda so bile z mestne četrti že poslane pobude. Po Sokolski ulici plinovod žal ni predviden. Na Obrežni pa je pokrit le en del ulice. Večina se je plinovodu odpovedala, ker je priključek za plin treba sofinancirati. Strinjali so se, da bi se pr
ebivalke in prebivalci na Sokolski morali organizirati in da bodo poiskali informacijo, koliko okvirno stane takšen priključek, da bi se ljudje lažje odločili.
Kjub temu da so bili na zboru bolj pesimistični, bodo Studenčani še naprej vztrajali pri svojem. Naslednji zbor bo potekal v četrtek, 21. 1. 2016, ob 18.00 v prostorih MČ Studenci na Erjavčevi 43.