Zbor SČS Tabor, 9. 9. 2015


Kljub dolgemu seznamu zaznanih problemov v vedrem duhu in jasno izkazani medsebojni podpori

Na prvem jesenskem zboru SČS Tabor so udeleženci sooblikovali precej dolg dnevni red, kar samo kaže na dejstvo, koliko je stvari v lokalni skupnosti, za katere krajani menijo, da bi jih bi bilo treba urediti ali spremeniti. Zaslugo za to, da so kljub vsemu uspeli predelati vse predlagane točke nedvomno tiči v dejstvu, da krajani na zboru SČS Tabor med sabo komunicirajo brez zadržkov, vedno s kančkom humorja, pripravljeni pa so pomagati tudi pri reševanju težav, ki se jih neposredno ne tičejo, ob jasno izraženem pogoju, da so na delo pripravljeni tudi neposredno vpleteni prebivalci.  
Tako so na zboru sklenili, da na pristojne naslovijo vprašanja in zahteve v zvezi s skrbjo za zelene površine v skupnosti, tudi za odpravo alergene ambrozije, ki so jo našli na zapuščenem športnem igrišču.
Da so funkcionalna zemljišča in ostala zemljišča v okolici stanovanjskih skupnosti večkrat neurejena in celo zapuščena, uničena, gre pripisati nezmožnosti stanovalcev, da se povežejo v skrbi za neposredno okolico, velikokrat pa tudi dejstvu, da lastništvo le teh sploh ni jasno, poznano. Tako udeleženci tokratnega zbora pozivajo stanovalce v takšnih soseskah, ki so pripravljeni kaj postoriti za lepše urejeno okolico, da se pridružijo ljudem na zboru, ki so jim pripravljeni pomagati. Prav tako se bodo poslužili že oblikovanega postopkovnika za ponovno pridobitev funkcionalnih zemljišč, ki so ga oblikovali v sosednji SČS Nova vas.
Na veliko zadovoljstvo zbora se je tudi na Taboru oblikovala delovna skupina za promet, ki se bo povezala s somislečimi delovnimi skupinami na problematiki najhrupnejše ceste v Sloveniji – Ceste Proletarskih brigad, nagovorila problematiko množice parkiranih tovornih vozil v spalnih naseljih, zagotovo pa tudi nerazumljivo sanacijo cestišč, ko izvajalci krpajo luknjo po luknjo, kar zagotovo ni racionalno početje.

Naslednji zbor, na katerega vas prisrčno vabimo, je v sredo, 23. septembra, ob. 18.00, v dvorani MČ Tabor na Metelkovi.