VABILO


 Skupnostne razprave v Mariboru v zadnjih dneh marca

Na zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnostih bodo sosede in sosedje v tem tednu  zbrani na naslednjih lokacijah:

  • Zbor SČS Radvanje: torek, 27. 3., 18.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • Zbor SČS Magdalena: torek, 27. 3., 18.00, MISC INFOPEKA, Ob železnici 8
  • Zbor SČS Pobrežje: sreda,  28. 3., 18.00, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • Zbor SČS Tabor: sreda, 28. 3., 18.00, MČ Tabor, Metelkova 63
  • Zbor SČS Center in Ivan Cankar: četrtek, 29. 3., 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

Že pet let imajo prebivalke in prebivalci mariborske občine možnost, da skupaj s svojimi sokrajani v odprtem in strpnem pogovoru opozarjajo na stvari, ki jih motijo, predlagajo in tehtajo rešitve zanje ter jih skupaj, če je mogoče tudi rešujejo. V devetih mestnih četrtih in dveh krajevnih skupnostih so odprti prostori za srečevanja in pogovore. Gre za samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti (SČS in SKS), ki jim pri organizaciji, predvsem z moderiranjem pogovorov in pri administriranju pomagajo aktivisti Iniciative mestni zbor (IMZ). Vsako tako srečanje (zbor SČS ali SKS) potrebuje osebo – moderatorja, ki skrbi, da pride do besede vsak udeleženec in da se iz povedanega izluščijo zaključki in rešitve ter administratorja, ki piše zapisnik in strne vsebino posameznega srečanja v novičko za štirinajstdnevnik Četrtinko. S Četrtinko (izdanih je bilo že 62 številk, najdete pa jih na spletni strani www.imz-maribor.org/Cetrtinka) se udeleženci medsebojno seznanjajo z vsebinami na posameznih zborih, v prispevkih pa obravnavajo aktualne teme in dobre prakse od drugod. Urejanje Četrtinke, spletne in FB strani pa še kaj iz njihovega delovanja, verjamejo v IMZ, bi zanimalo marsikaterega prostovoljca, ki jih zato vabijo, da se jim pridružijo na ponedeljkovih sestankih ob 18.00 v prostorih Tkalke, Tkalski prehod 4.