Zbor SČS Pobrežje


SČS Pobrežje ob kostanjih in v dobri družbi

Zbor SČS Pobrežje je minulo Martinovo sredo potekal pred stavbo MČ ob pečenih kostanjih, jabolčnem soku in kuhanem vinu. Udeleženci so se sedeč v krogu upoštevajoč skupnostni dogovor in komunikacijska pravila, sicer najprej pogovorili o točkah dnevnega reda.
Zbora se je tokrat udeležil tudi predsednik MČ, ki je poročal o aktivnostih MČ na področju ureditve ekološkega otoka, nameščenega ob Stražunu na Kosovelovi ulici. Ker je ekološki otok pogosto vse prej kot to, saj nevestni prebivalci ob smetnjake odlagajo vse vrste odpadkov, so udeleženci zbora pred časom predlagali njegovo odstranitev. Presednik MČ je povedal, da se z Uradom za komunalo, promet in prostor MOM ter s Snago dogovarjajo za namestitev opozorilne table. Pripravljajo tudi terminski plan odvozov smeti na Pobrežju in seznam Snaginih telefonskih številk za nujne odvoze.
Ena izmed pomembnih točk dnevnega reda je bil ponovno promet. Že kar nekaj časa se namreč čaka odgovor Ministrstva za infrastrukturo na temo problematičnega izvoza s hitre ceste na Osojnikovo ulico.
Drugi del zbora je potekal v bolj družabnem vzdušju, saj smo se ob ognju pogostili s sladkimi pečenimi kostanji, obiskali pa so nas tudi udeleženci in moderatorja zbora Studenci. Prijetni pogovori, nasmehi in toplota ognja so okrepili vezi, ki so se v letu in pol stkali med udeleženci SČS Pobrežje.