Zbor SČS Studenci 4. 12. 2014


SO ZAKLENJENA LE VRATA PRED ŽUPANSTVOM?

Vpogled in nadzor nad delovanjem mariborskih javnih podjetij, ki bi ga dobili krajani z ustanovitvijo Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, je bila glavna tema 33. zbora SČS Studenci. Z ustanavljanjem hčerinskih podjetij se poslovanje javnih podjetij vse bolj zamegljuje in bati se je, da se javno dobro prikrito privatizira, medtem ko se Mestna delovna skupina SČS in SKS za komunalo zaman trudi, da bi pripravljeno gradivo za sprejem Odloka za ustanovitev Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin doseglo župana in mestni svet. Zdi se, da niso zaklenjena le vrata pred županstvom, temveč tudi županova ušesa.
Tudi za dokončanje Ceste Proletarskih brigad, za katerega Studenčani že nekaj mesecev zbirajo podpise pod peticijo, bo potrebno združiti moči. Delovna skupina se trudi za sestanek vseh prizadetih MČ in KS, da bi s skupno zahtevo za izgraditev prave zahodne obvoznice, ki bi morala biti že davno končana, nastopili pred mestnim svetom.
Zbor SČS Studenci pa daje pobudo drugim SČS in SKS, da pomagajo napolniti dvorano kulturnega doma v Pekrah, česar sami Pekrčani ne uspejo. Lahko bi si ogledali predstavo njihovega amaterskega gledališča in se bolje spoznali.

Naslednjič se zbor na Studencih sestane v četrtek, 18. decembra ob 18.00.