Zbor SČS Magdalena, 19.6.2014


Usklajeni predlogi komunalnih projektov v magdaleni za naslednji dve leti

Za zboru SČS Magdalena dne 19. 06. 2014 smo skupaj načrtovali poletno delovno akcijo obnove zapuščenega košarkaškega igrišča med Ljubljansko, Štihovo, Plečnikovo ulico in Ulico Parišče komune, kjer so v preteklosti mnoge generacije otrok preživljale lepo otroštvo. S pozivom tudi izven meja naše četrti bomo akcijo izvedli 05. 07. 2014.
Podprli smo poziv prebivalcev Lenta Mestni občini Maribor k ukrepom za zagotavljanje miru in nočnega počitka v obdobju festivala Lent vsaj v urah, ko se ponoči programi festivala zaključijo.

Uskladili smo tudi predloge Uradu za komunalo MOM za investicije v letu 2014, ki segajo od ureditev varnih prehodov za pešce na Ljubljanski, do predloga ureditve parkovnih površin na degradiranem območju gradbene površine za Magdaleno 4 in 5.
Dogovorili smo se že za eno izmed vsebin nadaljnjih zborov, ki bodo potekali po poletju, in sicer prostorske težave Centra dnevnih aktivnosti.

Naslednji zbor bomo najavili po poletnem odmoru.