Na Teznem o degradaciji prostora, v Novi vasi o njegovi obogatitvi

Vabljeni na zbore samoorganiziranih skupnosti v Mariboru v zadnjem tednu maja

Zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS), na katerih se prebivalke in prebivalci desetih mestnih četrti in ene krajevne skupnosti v MOM že sedmo leto sestajajo, družijo in odpirajo teme in probleme v svojem bivanjskem okolju ter skupaj iščejo rešitve zanje, bodo v tem tednu v četrtek na Teznem in v Novi vasi:

  • zbor SČS Tezno: četrtek, 30. 5., 18.00, MČ Tezno, Panonska 12
  • zbor SČS Nova vas:četrtek, 30. 5., ob 18.00, MČ Nova vas, Radvanjska 65

Zbor na Teznem je aktiven od lanskega poletja, do zdaj pa so predvsem glasno opozorili na popolno degradacijo svoje četrti, ki ji še kar ni videti konca. Tako so pri njih skoncentrirane vse deponije odpadkov, večina avto hiš, osem bencinskih servisov, in dve veliki poslovni coni (bivša TAM in Metalna) s skoraj 300 podjetji takih in drugačnih dejavnosti. Eno od najbolj spornih je podjetje F.A. MAIK, ki skladišči in pretaka velike količine nevarnih kemikalij, prav zdaj pa čaka na okoljevarstveno dovoljenje, da bi te količine še enormno povečalo. Aktivni prebivalke in prebivalci vabijo, da se jim na zboru pridružite in pridodate svoje predloge in razmišljanja, kako ustaviti nadaljnje slabšanje stanja okolja v svoji četrti.

V SČS Nova vas trenutno največ energije vlagajo v to, da projekt parka ob Pekrskem potoku ne bi spet pristal v predalih na občini, kjer prvi načrti zanj počivajo že trideset let. Umanjkanje parkovnih in rekreacijskih površin v četrti je pereče, z zbora pa že dolgo zaman opozarjajo tudi na to, da propada obstoječi  drevesni fonda in da je samo v NOVI vasi II zaradi bele omele ogroženih več kot 200 dreves. O zastareli in potratni javni razsvetljavi, pa prometu in parkiranju, oživitvi tržnice Tabor, o sodelovanju s svetom MČ in prizadevanjih, da se MČ in KS vrne več pristojnosti, o mestnem proračunu … o vsem pač, o čemer se udeleženim zdi potrebno spregovoriti, opozoriti, spremeniti in so tudi pripravljeni za spremembe kaj postoriti, bo tekla razprava tudi tokrat.