Zbor SČKS Center

Center odpreti za nove vsebine

Šesti zbor Samoorganizirane mestne četrti Center smo izpeljali vpeti v širše okolje naših vsakdanjih poti in prostora, po katerem se gibljemo in v njem delujemo.

Dobili smo se v mestnem parku. Tri že formirane delovne skupine so v debato postavile svoje nedavne aktivnosti in po skupnem pretresanju možnih rešitev že postajajo akcijske skupine. Našli smo administrativni način, kako predloge, pobude in opozarjanje na kritične točke v urejanju prostora in prometa nasloviti na pristojne občinske službe, ki imajo obvezo in orodja za njihovo ureditev. Ugotavljamo, da ima mestno jedro v mestu samosvoj značaj, saj se tu srečujejo tako prebivalci centra, kot širšega mesta in obiskovalci. Da bi bilo to možno, je treba center odpreti za nove vsebine in omogočiti raznolikostim, da napolnijo vse prepogosto prazne lokale v središču mesta. Ena izmed delovnih skupin razvija načine za opozarjanje na izpraznjenost mestnega jedra in korake k ozelenjevanju ter odpiranju središča navzven ter želi v skupno akcijo povezati srednje šole, fakultete in mlade umetnike. Sledil je urbani sprehod, kjer smo konkretizirali pobudo za ureditev varne sprehajalske povezave med mestnim parkom in Piramido, ta pa bo vložena na MOM v obravnavo in razrešitev. Na sprehodu sta se nam priključila še dva aktivna prebivalca mesta, ki bosta spodbudila akcijo medsosedske pomoči pri sramotnemu odlaganju smeti na dvorišču zasebnega stanovanjskega kompleksa s strani ene izmed gradbenih podjetij.