Zbor SČS Nova vas, 4. 2. 2016


Zaščitniki dreves v vrtincu direktne akcije

Na prelomu zime in pomladi se že prebuja zagon za uresničitev akcije Pogrešano drevo. Novovaščani bodo s tlorisom mestne četrti pripravili popis manjkajočih in ogroženih dreves na javnih površinah. Pa na funkcionalnih zemljiščih tudi, seveda - naj se tudi zasebni lastniki zavejo pomena dreves.

Poleg tega pa se tudi pripravljajo na prvi skupni mestni zbor, za katerega so predlagali med drugim tudi teme: mestno redarstvo, odlok o javnem redu in miru, delovanje inšpekcijskih služ ipd. Menijo, da so to gotovo težave, s katerimi se soočajo v vseh četrtih.

Ob pregledu dosedanjih aktivnosti so ugotovili, da je Snaga odstranila nestrpne grafite na otroške igrišču, pri ostalih dopisih pa je bilo manj uspeha -- še zmeraj ni odgovorov sektorja za komunalo o poskusni prometni ureditvi ter celostni prometni ureditvi, prav tako ne od direktorja Mestne uprave na vprašanja o Odloku o javnem redu in miru. Upravitelji, ki so dobili posredovane pravilnike in odloke, vezane na dreseva in zelene površine, se na dopis še niso odzvali.

Pa počakajmo na pomlad.

Sovražni govor na igralih v Novi vasi je bil po posredovanju prebivalcev in po hitrem odzivu urada za komunalo kmalu odstranjen.