VABILO


Zbori SČS in SKS med 13. in 17. aprilom

V tretjem letu delovanja Samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) se lahko udeleženci zborov pohvalijo s kar nekaj dosežki. V Radvanju  z njihovo pomočjo že dobro leto in pol deluje splošna ambulanta, šolarji in drugi pešci s pridom uporabljajo varno pot ob Lackovi, ki so jo v delovni akciji uredili krajani sami, četrt pa je tudi bolj redno čiščena. Pekrčani so organizirani le nekaj mesecev, pa vseeno njihove pobude že odganjajo plodove. Dogovarjajo se o odprtju lokalne trgovine z osnovnimi potrebščinami, pripomogli so k uvrstitvi izgradnje enote vrtca v letošnji proračun MOM, računajo pa tudi, da bodo tudi na področju komunale dosegli napredek. SČS Center in Ivan Cankar sta, s projektom urejanja izložb praznih lokalov na Gosposki, center mesta naredili prijaznejši, s stalnim opozarjanjem na slabo vzdrževano območje Treh ribnikov in mestnega parka pa so tudi na tem področju opazni premiki na boljše. V Novi vasi so izbojevali bitko za brezplačno uporabo prostorov MČ in KS za sestajanje krajanov, pridobili potrebne prehode za pešce na Prušnikovi in nekaj novih klopi ob pešpoti ob Pekrskem potoku. V Koroških vratih so večino časa in energije porabili, da bi odločevalce prepričali o nepotrebni rušitvi stavbe v MČ.

Največ pa aktivni prebivalci Maribora pričakujejo od Samoorganiziranega sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD) Civilni nadzor, ki so ga ustanovile skupaj vse delujoče SČS in SKS za nadzor uporabnikov nad delom javnih podjetij. To je prvi skupni organ, povezujejo pa se že tudi na področju urejanja okolja, prometa, občinskih sramot in zaščiti parkov in drevoredov.

V tem tednu se jim lahko pridružite:
Torek, 14. 4., ob 19.00
- SČS Radvanje, v MČ Radvanje, Lackova 43

Sreda, 15. 4., ob 18.00
- SKS Pekre, Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
- SČS Center in Ivan Cankar, ZPM – Dom ustvarjalnosti maldih, Razlagova 16

Četrtek, 16. 4., ob 18.00
- SČS Nova vas, MČ Nova vas, Radvanjska 65
- SČS Koroška vrata, MČ Koroška vrata, Vrbanska 10