Vabilo


Zbori SČKS od 30. novembra do 4. decembra 2015

Urnik:

  • Torek, 1. 12., 18.00: SČS Radvanje, MČ Radvanje, Lackova 43
  • Torek, 1. 12., 18.00: SČS Magdalena, Infopeka, Ob železnici 16
  • Sreda, 2. 12., 18.00: SKS Kamnica, Kulturni dom Kamnica, Vrbanska 97
  • Četrtek, 3. 12., 18.00: SČS Center in Ivan Cankar, ZPM, Razlagova 16

Po uspešnem glasovanju o predlogih projektov, ki naj se prihodnje leto izvedejo v njihovi mestni četrti v okviru pilotnega projekta participatornega proračuna, se bodo krajani Radvanja v torek, 1. 12., ob 18.00 zbrali na zboru samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS). V iniciativi mestni zbor, ki pomaga pri organizaciji zborov in jih moderira, upravičeno pričakujejo, da bo obisk tokrat večji. Glasovanja se je namreč udeležilo presenetljivo veliko prebivalcev. Udeležba je za več kot enkrat presegla kvorum (5% volilnih upravičencev), kar je bila želja organizatorjev. Za razliko od volitev in referendumov pri nas, je glasovalo veliko mladih. Prišli so iz predelov, kjer ni nobenih predlaganih projektov in kar še posebej veseli, izglasovani so bili predvsem skupnostni projekti. Beseda na zboru pa ne bo tekla le o partcipatornem proračunu, temveč tudi o problemih, ki jih še poskušajo rešiti, kot je npr. poslabšanje zraka v kurilni sezoni zaradi uporabe neprimernih energentov v individualnih kuriščih.

Zbor SČS Magdalena bo istočasno v prostorih Infopeke, Ob železnici 16. Največ časa bodo tudi tokrat namenili Magdalenskemu parku, ki je slabo vzdrževan in z vedno manj drevesi. Da se ne nadomeščajo posekana drevesa z novimi, opozarjajo v večini mestnih četrti. Že lani so mestnemu svetu podali pobudo, da naj bo v proračunu za nadomestitev dreves ločena postavka, s katere bi se v nekaj letih dalo spet ozeleneti Maribor. Pobudo bodo obnovili, saj se stanje tudi letos ni izboljšalo.

V sredo se bodo na zboru samoorganizirane krajevne skupnosti (SKS) zbrali Kamničani. Ti, ki so že ozavestili, da lahko premikajo stvari le skupaj, so pripravili precej dokaznega materiala o njihovih prometnih, komunalnih in drugih zagatah ter bodo z njim poskusili prepričati odgovorne, da ukrepajo. Zbor bo v Kulturnem domu Kamnica ob 18.00.

SČS Center in Ivan Cankar so na prejšnjem zboru obudili pobudo, da bi na posebnem portalu objavljali  mariborske »packe« in merili čas, ki je potreben, da se jih odgovorni lotijo. Zelo aktivno iščejo in se povezujejo z drugimi tudi na ureditvi parka za prosto gibanje psov. Tak park je bil tudi med predlogi za participatorni proračun, zato računajo, da bo povezava s predlagateljem iz Radvanja hitreje obrodila sadove. Zbor bo v četrtek, 3. 12., ob 18.00 v prostorih ZPM na Razlagovi 16.