Zbor SČS Studenci, 21. 5. 2015


V slogi je moč

Jaro kačo okrog podaljška Ceste proletarskih brigad bodo na Studencih končno začeli reševati skupaj. Na zadnjem sestanku Sveta MČ Studenci in članov delovne skupine, ki se v SČS Studenci trudi, da se podaljšek končno zgradi, so dosegli dogovor da do odločevalcev vnaprej nastopajo kot tim. Sprejeli so predlagane sklepe delovne skupine, ki jih bodo z MČ poslali MO Maribor. V njih zahtevajo, da MOM takoj nameni delež že izločenih sredstev za odkup zemljišč in da nastopi kot pobudnica projekta ter z Direkcijo za ceste RS sklene sofinancerski sporazum. Preuči naj tudi možnost, da k financiranju pristopi tudi bližnji trgovski center, ki bo prav tako imel koristi od izgradnje prepotrebnega podaljška. S problemom bodo seznanili tudi vse člane Mestnega sveta in mariborske poslance, o postopkih pa se bodo medsebojno obveščali.
Skupaj se bodo lotili tudi problema Ecolaba, ki s svojo dejavnostjo vzbuja nelagodje in strah bližnjih stanovalcev. Zato bo tudi v zvezi s tem na MO Maribor poslana zahteva po aktivnejšem reševanju predvsem prevoza nevarnih snovi s cisternami v stanovanjski soseski. Sami se bodo v zvezi z dejavnostjo podjetja Ecolab, dostavo nevarnih snovi v cisternah, ki polne parkirajo po ulicah in pločnikih v bližini naslovili vprašanja na Medobčinski urad za okolje, ko bodo zbrali dovolj dokazov pa bodo na kršitve opozorili tudi okoljsko inšpekcijo in policijo.

V slogi je moč!