Zbor SČS Pobrežje, 11. 10. 2017


Mestna četrt, urad za komunalo in Pobrežani
skupaj iščejo rešitev za Vrazovo

Na minulem zboru samoorganizirane četrtne skupnosti Pobrežje so udeleženci obravnavali predvsem prometno problematiko. Najprej so razpravljali o odgovoru mestnega urada za komunalo, v katerem ta v bistvu navaja, da bi bile za dodatne vožnje na avtobusni progi št. 13 – v soboto popoldne in v nedeljo – potrebna dodatna sredstva, bodisi višje subvencije za mestni avtobusni promet bodisi večji izkupiček od prodanih vozovnic. Udeleženci, vedoč da je potreben resen in celovit premislek o avtobusnih poteh po mestu in bo trajal še nekaj časa, kljub vsemu iščejo rešitev, ki bi prebivalcem tega dela Pobrežja omogočala normalno mobilnost po mestu tudi ob vikendih.

Prav tako bodo Pobrežani dalje iskali rešitev tudi zato, da se omogoči zavijanje levo s Puchove na Vrazovo. Nekaj pobud, ki so že bile naslovljene na pristojne, se je po mnenju slednjih izkazalo za neuresničljive, udeleženci na zboru pa so mnenja, da rešitev vseeno obstaja. Zato je bila na MČ Pobrežje naslovljena pobuda za sestanek lokalnih predstavnikov, strokovnega kadra občine in zainteresiranih prebivalcev. Sestanek se bo zgodil ta torek, 17. 10. 2017 ob 10.00. v MČ Pobrežje, po razgovorih pa si bodo prisotni problematiko ogledali na terenu.

V nadaljevanju so se udeleženci znova ustavili pri hrupni železnici. Pridobili bodo podatke o standardih, ki pri nas veljajo za kompozicije v tovornem prometu in na podlagi teh podatkov poskušali stopiti korak naprej do ustreznih sprememb. Naslednjič v sredo, 25. oktobra ob 18.00.