Zbor SČS Tabor, 11. 1. 2017


Prvi letošnji zbor na Taboru januarsko ležeren

Prvi zbor SČS Tabor v novem letu je potekal bolj januarsko. Nekaj rednih zboristov se je opravičilo, vendar so prisotni vseeno nemoteno nadaljevali z delom. Čeprav ni bilo sprejeto veliko sklepov je bila razprava živahna in pestra. Udeleženci so se veliko pogovarjali o prihajajočem mestnem zboru in o temah, ki bi jih tam lahko obravnavali. Dotaknili so se tudi županskih volitev, ki se počasi približujejo. Posebej veseli pa so bili novice, da se namerava prihodnjega zbora, ki bo 25. januarja, udeležiti predstavnik mestne četrti. Z njim bi se želeli sporazumeti o vzpostavtvi redne komunikacije med zborom in mestno četrtjo ter se dogovoriti o morebitnih skupnih podvigih, ki bi delovanju krajanov dali še dodatno težo.