Zbor SČS Radvanje, 6. 1. 2015


Kaj storiti za lepše Radvanje?

V letu 2015 aktivnosti samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Radvanje ne pojenjajo. Delovne skupine delajo s polno paro.

Osrednja točka osmega zbora SČS Radvanje, 6.1.2015 je bila : "Kaj storiti za lepše Radvanje?".

Razpravljavci so bili zelo konkretni in predvsem konstruktivni. Sprejeli smo nekaj kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov. Med kratkoročnimi ukrepi so:

  • prijava inšpektorju za okolje onesnaževalca (s kurjenjem neprimernih odpadkov) zraka v naselju ob Lackovi cesti;
  • tedenske intervencije tajništva MČ pri  redarski službi MOM, za odstranitev neprimerno parkiranih avtomobilov, zlasti na pločnikih pred vzpenjačo;
  • priprava predloga za skupno akcijo OŠ, Snage in krajanov pri označevanju zabojnikov za odpadke;
  • poziv Snagi za zaposlitev terenskega čistilca z zabojnikom na kolesih.

Najpomembnejši dolgoročni dogovor pa je poziv vsem Radvanjčanom, da povedo kako oni vidijo Radvanje in kakšni so njihovi predlogi za lepšo podobo kraja.

Delovna skupina za Radvanjski trg je imela sestanek na Urado za komunalo MOM in se s pristojnimi strokovnjaki dogovorila za aktivnosti pri urejanju Radvanjskega trga.