VABILO


Zbori prebivalcev SČKS od 19. do 23. 10. 2015

V Radvanju se ta teden zaključuje zbiranje predlogov krajanov v okviru pilotnega projekta participatornega proračuna, zato se bodo tudi na zboru samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Radvanje, ki bo v torek, 20. 10., ob 17.00, takoj po ogledu Rosemitove grobnice, posvetili predvsem tej temi. Pomembno namreč je, da so predlogi čim bolj utemeljeni, zato pozivajo sokrajane, da si do 22. 10., ko se zbiranje zaključi, na spletni strani www.mariborpp.si ogledajo, kaj je bilo predlagano, da se v prihodnjem letu v njihovi četrti postori. Dobrodošli bodo njihovi komentarji in dopolnitve posameznega predloga, ki jih bodo zatem obdelale strokovne službe na MO Maribor, krajani pa bodo o njih glasovali 22. novembra.

Na zboru SČS Magdalena, ki bo potekal istočasno (20. 10., ob 18.00) v Infopeki, pričakujejo odgovor na dopis, ki so ga udeleženci poslali Uradu za komunalo, promet in prostor in v njem predlagali, da se območje okrog bolnice (Ljubljanska, Trg revolucije, Dvorakova in Moša Pijade) opredeli kot cona 30.

V sredo, 21.10., ob 18.00 bodo zborovali še v samoorganizirani krajevni skupnosti (SKS) Kamnica, kjer se ubadajo s težkimi komunalnimi problemi, v četrtek, 22. 10., ob 18.00 pa v združenih SČS Center in Ivan Cankar, v prostorih ZPM na Razlagovi 16 in SČS Koroška vrata, v MČ, na Vrbanski 10.

Urnik zborov:

  • SČS Radvanje, torek, 20. 10. 2015, 17.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Magdalena, torek, 20. 10. 2015, 18.00, MISC Infopeka, Ob železnici 16
  • SKS Kamnica, sreda, 21. 10. 2015, 18.00, Kulturni dom Kamnica, Vrbanska 97
  • SČS Center in Ivan Cankar, četrtek, 22. 10. 2015, 18.00, ZPM, Razlagova 16
  • SČS Koroška vrata, četrtek, 22. 10. 2015, 18.00, MČ Koroška vrata, Vrbanska 10