5. zbor SČS Center, 08.05.2013 v prostorih Udarnika


Kako varno na Piramido?

Na 5. zboru prebivalcev samoorganizirane četrtne skupnosti Center smo nadaljevali z zastavljenim delom. Delovne skupine, oblikovane na prejšnjem zboru, so predstavljale svoje ugotovitve, skupaj pa smo določali nadaljnje korake.

Najbolj aktivna je bila delovna skupina za ureditev poti na Piramido, ki je predstavljen problem in predlagane rešitve podkrepila tudi s tekstom in grafiko. Neurejen odsek od križišča Ulice heroja Tomšiča z Ribniško ulico pa vse do začetka poti na Piramido, v skupni dolžini cca. 200m, dnevno ogroža številne Mariborčane, ki radi zahajamo na to priljubljeno razgledno točko. Sklenili smo, da do naslednjega zbora vse predlagane rešitve preverimo pri strokovnjakih (izvedljivost, stroški) in se nato odločimo za naslednje ukrepe.

Delovna skupina za ureditev mestnega jedra je svoje delo začela šele dan po 5. zboru, ko je opravila obhod po mestnem jedru in se dogovorila o načinu dela ter prioritetah, ki bodo prve na dnevnem redu. Ugotovitve bodo predstavljene na 6. zboru SČS Center.

Tretja delovna skupina – za vplivanje na odločevalske procese – se bo s sklepom vseh udeležencev združila v širšo delovno skupino, sestavljeno iz vseh delujočih SKČS in IMZ, ki bo naslednjih mesecih pripravila predlog potrebnih zakonskih sprememb za uvedbo participatornega proračuna in »uzakonitev« SKČS.

Naslednjič se vidimo 22.05.2013 ob 18.00 v mestnem parku (glasbeni paviljon)!