Zbori samoorganiziranih skupnosti v Mariboru

Še zadnjič letos se bodo v sredo zbrali na zborih samoorganiziranih četrtnih skupnosti (SČS) na Taboru in Pobrežju, v četrtek pa v Novi vasi, na Teznem in v Koroških vratih:

  • SČS Tabor: sreda, 11. 12. 2019, 18.00 >> MČ Tabor, Metelkova 63
  • SČS Pobrežje: sreda, 11. 12. 2019, 18.00 >> MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • SČS Tezno: četrtek, 12. 12. 2019, 18.00 >> MČ Tezno, Panonska 12
  • SČS Nova vas: četrtek, 12. 12. 2019, 18.00 >> MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • SČS Koroška vrata:četrtek, 12. 12. 2019, 18.00 >> OŠ Prežihovega Voranca Maribor, Gosposvetska cesta 10

Čeprav je v mestu že čutiti predpraznično vzdušje, kopica odprtih problemov, s katerimi se na zborih ubadamo, praznovanja še ne omogoča. Vsekakor bomo tudi tokrat preverili, kaj se je od preteklega zbora postorilo in ali se je na posamičnih problemih, kaj premaknilo v želeno smer; so se naslovniki odzvali na njihove pobude in opozorila in ali so udeleženi pripravili predloge, ki jih bodo obravnavali in z zbora poslali tokrat. Tudi nove pobude in predstavitev težav, ki ljudi mučijo, bodo v obravnavi, če jih udeleženi predlagajo za dnevni red. Vsebino zbora namreč vedno določijo tisti, ki se ga udeležijo in ker gre za odprte prostore za vse prebivalke in prebivalce, vabljeni vsi, ki vam ni vseeno, v kakšni skupnosti živite, živimo. Izvedeli boste, s čim se že ukvarjamo, s svojim razmislekom in pogledom na posamičen problem pa dodali svoj prispevek k boljšim rešitvam.