Zbor SČS Nova vas, 5. 1. 2016


Za ureditev bivalnih pogojev v času nore birakratizacije
bo treba očitno udariti kar po zakonu

Novo leto so v Novi vasi začeli z novo temo. Na zboru, ki je bil v četrtek, 5. 1. je beseda tekla o hitri gradnji blokovskih naselij bližnje preteklosti, ko so standardi in določila bila še nekoliko drugačna. Velikokrat so kaj poenostavili in priredili. Dodajalo se je visoka pritličja, medetaže in mansarde in vse to danes povzroča preglavice, saj je premalo parkirnih prostorov za posamezen stanovanjski objekt (na kar seveda vpliva tudi ekstremen porast števila avtomobilov na gospodinjstvo), objekti pa nimajo vsega, kar bi prebivalci_ke potrebovali_e. Kot konkreten primer je bil izpostavljen manko stopniščnega dvigala, v sicer ne tako visokem bloku, ki pa je v času, ko je število ostarelih in slabotnih vse večje, za njihovo mobilnost nujno. Zaradi izkušnje, ko je nemogoče zadostiti vsem birokratskim standardom, pridobiti vsa nesmiselna soglasja, so se odločili_e, da se teme lotijo konkretno in si kasneje s podporo ostalih zborov, prizadevajo za spremembe na zakonodajni ravni. Povsem logično je namreč, da o svojem bivanjskem okolju avtonomno odločajo stanovalci_ke nekega vhoda. Ko na primer želijo zunanje dvigalo, klančino ali kakšno drugo izboljšavo v svojem vhodu, po sedanji ureditvi potrebujejo soglasje vseh etažnih lastnikov_c drugih vhodov in celo drugih stavb, če te stojijo na zemljišču z isto parcelno številko.

Naslednjič se dobijo čez 14 dni, 19. 1. ob 18.00 v prostorih MČ Nova vas. Do takrat bodo pripravili predlog za nadaljnje korake reševanja te problematike. Odvisno od odločitve Mestnega sveta o projektu ureditve območja ob Pekrskem potoku, pa se bodo na prihodnjem zboru tudi odločili, ali se bodo teme lotili bolj poglobljeno ali ne.