Zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti -
9. do 15. decembra 2013

Prebivalke in prebivalci Maribora! Dolga leta zaman čakamo, da bi oblast slišala in prepoznala potrebe ljudi ter jih uresničila. Na nas je, da se povežemo, organiziramo in sami najdemo pot iz te slepe ulice. V Iniciativi mestni zbor vas zato vabimo, da se nam pridružite na samoorganiziranih četrtnih in krajevnih zborih, ki bodo potekali v tem tednu:

* SKUPNI zbor prebivalcev SČS Center in Ivan Cankar, bo v sredo, 11. decembra ob 18.00,
  v prostorih Zveze prijateljev mladine, Razlagova 16
  Plakat

* zbor prebivalcev SČS Studenci bo v četrtek, 12. decembra ob 17.00,
  v CAAP, Valvasorjeva 42
  Plakat

* zbor prebivalcev SČS Nova vas bo v četrtek, 12. decembra ob 17.00,
  v MČ Nova vas, Radvanjska 65
  Osrednja tema ENERGETIKA:
  Vabljeni predstavniki Energetike, upravniki zgradb, popisovalci in vzdrževalci delilnikov in merilnikov toplote, Mariborskega vodovoda
  Plakat