Utrip na zborih samoorganiziranih skupnosti v minulem tednu

Med 16. in 22. aprilom smo sosedje in sosede razpravljali o tem, kakšna je kakovost življenja v naši skupnosti, na zborih SČKS na Studencih, v Koroških vratih in v Novi vasi. Kako je bilo?

Zbor SČS Studenci, 19. 4.
Udeleženci tokratnega zbora SČS Studenci so se odločili, da bodo pregledali vse sklepe, ki so bili sprejeti v letošnjem letu. Večkrat se namreč zgodi, da zbor ni obveščen o nadaljnjem izvrševanju sprejetih sklepov, prav tako pa se udeleženci javijo za delo, kasneje pa sklepa zaradi različnih razlogov ne uresničijo. S pregledom sprejetih sklepov bi udeleženci zbora radi dosegli, da se v zapisnikih vidi, kaj se je zgodilo z izpolnjevanjem zadanih nalog, poleg tega pa bi radi vzpodbudili ljudi, da se za kakšno aktivnost samoiniciativno angažirajo. Po drugi strani pa tisti, ki se zbora udeležujejo redno, želijo pregledati, katere naloge je treba še izpolniti.
Zboristi so prav tako pripravili članek o prometu in šolski poteh na Studencih, ki ga želijo objaviti v Četrtinki. V prihodnje bodo pripravili še vprašalnik za Prometno šolo Maribor, ki bo pomagal pojasniti nekatere prometne težave, kot je parkiranje tovornih vozil v bivalnem okolju.
Udeležence zanima še prometna strategija Maribora, saj želijo na podlagi teoretičnih dognanj spremljati praktično izvrševanje strategije v mestu.

Zbor SČS Koroška vrata, 19. 4.
Na tokratnem zboru SČS Koroška vrata so se udeleženci in udeleženke pogovarjali o medsosedskem druženju prebivalcev mestne četrti. Udeleženka je predlagala, da bi se prebivalci pridružili igralnemu dnevu, ki bo potekal v okviru projekta Slovenija se igra. Udeleženci podprejo to idejo, saj se jim zdi pomembno, da se ljudje ponovno začnejo družiti in pogovarjati. Druženje bo potekalo 12. maja med 10. in 12. uro na zelenici med Tomanovo, Gosposvetsko in Smetanovo ulico - tam, kjer je zaklonišče.
Udeleženci so se prav tako pogovarjali o glavni tržnici, ki je zaradi dežnikov v katastrofalnem stanju. Arhitekt oz. načrtovalec tržnice je podpisal takšno pogodbo, da 5 let ne smejo premikati dežnikov na tržnici, nato pa le z njegovim soglasjem. Udeleženki se bosta na MOM pozanimali, kakšne načrte imajo s tržnico v bližnji prihodnosti.
Beseda je prav tako tekla o defibrilatorjih, ki jih v zadnjem času nameščajo na javnih stavbah v slovenskih občinah, zato bodo zboristi dali pobudo, da se enega namesti tudi v MČ Koroška vrata.
Na koncu je udeleženec še povabil zboriste na dogodek ob 1. maju, ki bo potekal na praznik dela od 11. ure naprej na Trgu svobode

Zbor SČS Nova vas, 19. 4.
Za nov zagon zborovalcev je na tokratnem zboru SČS Nova vas poskrbela delovna skupina za Park ob Pekrskem potoku. S sestanka s projektno pisarno, arhitekti in krajinarji so prinesli razveseljive novice. Pripravljen je razpis za idejne rešitve, ki v izhodiščih upošteva vse želje krajank in krajanov z delavnice, v okviru zbora SČS Nova vas, izvedeni oktobra lani. Idejna zasnova bo izdelana za celotno traso od Pekrske Gorce do Ljubljanske ulice, park pa bo nastajal po odsekih. Osrednji objekt parka ostaja potok, njegova struga in brežina. Z zasaditvijo rastlinja, tudi samočistilnega, naj bi se v potok in obenj spet vrnilo življenje. Da bo nudil zadovoljstvo obiskovalcem in učne vsebine bližnjim šolam, bo potok varno dostopen. Družil naj bi različne generacije, nudil športno rekreacijske površine, kolesarske in pešpoti, ne bo manjkalo niti sadno drevje. Pred dokončno izbiro bodo najustreznejše tri ali štiri idejne rešitve po izboru strokovne komisije predstavljene v MČ Nova vas, nanje pa bomo prebivalke in prebivalci še lahko podali pripombe. Pred tem si bomo družno še dvakrat ogledali lokacijo – najprej v okviru Jane's walk urbanih sprehodov (5. maja), nato še 9. maja, skupaj s projektanti. Vsaj za zdaj PPP nastaja tako, kot bi naj nastajali vsi občinski projekti – z vključevanjem uporabnic in uporabnikov vse od ideje pa do izvedbe projekta.
Druga razveseljiva novica je, da je državni zbor prejšnji teden v spremenjen Zakon o lokalni samoupravi zapisal participatorni proračun, katerega pobudnica uveljavitev v Sloveniji je Iniciativa mestni zbor.