Z zbora SČS Studenci

Aktivnosti na Studencih

Na sedmem zboru Samoorganizirane četrtne skupnosti Studenci, ki je potekal 6. 6. 2013 ob 18. uri v prostorih CAAP-a, so se udeleženci  posvetili kritičnim točkam v svoji četrti, ki so si jih ogledali na obhodu mestne četrti.

Med problematičnimi  točkami, ki so si jih udeleženci ogledali na prejšnjem zboru, je delno saniran plaz na Obrežni ulici, prometna ureditev ter posledična preobremenjenost Limbuške ceste in Erjavčeve ulice, prazna zemljišča na koncu Šarhove ulice in industrijska dejavnost na območju bivšega Tekola. Za prazna zemljišča na Šarhovi ulici so se udeleženci strinjali s pobudo, da bi ta zemljišča preuredili v park z začasnimi igrišči. Predstavnica civilne iniciative stanovalcev, ki se ukvarja s problematiko Tekola, je na zboru predstavila dosedanja prizadevanja reševanja problematike industrijskega kompleksa v spalnem naselju. Udeleženci so sklenili, da se odgovorne osebe in institucije v zvezi s problematiko Tekola pozove na ukrepanje.

Naslednji zbor bo  v četrtek, 20. 6. 2013, ob 18h v prostorih CAAP-a na Valvasorjevi 42.