Zbori SČS in SKS Maribora med 22. in 26. junijem


ŠE ZADNJIČ PRED POČITNICAMI

Tretjič, od kadar deluje Iniciativa mestni zbor (IMZ)se bodo tudi letos ob zaključku sezone, oz. pred poletnim premorom, udeleženci zborov  samo organiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS)skupaj z moderatorji IMZ, zbrali na družabnem srečanju. Po več mesečnem delu v svoji četrti ali krajevni skupnosti, se bodo srečali in spoznali z ljudmi, ki se kot oni sami trudijo za boljši Maribor. Nabralo se je veliko izkušenj, ki si jih bodo izmenjali in s pridom uporabili pri nadaljevanju svojih aktivnosti v septembru, ko bodo zbori nadaljevali z delom. Skupaj se bodo poveselili in si čestitali za vztrajnost, ki že daje rezultate. Srečanje bo v soboto, 27. 6., ob 15.00.

Pred tem se bodo na zadnjem zboru pred premorom, v sredo, 24. 6., ob 18.00, zbrali še:

  • v SČS Tabor - v MČ Tabor, Metelkova 63,
  • SKS Kamnica - v KS Kamnica, Vrbanska 97 in
  • v SČS Center in Ivan Cankar, v prostorih ZPM na Razlagovi 16.

Pridružite se j!

Tokrat bo piknik v Magdalenskem parku.