VABILO na zbore SČKS od 4. 4. do 8. 4. 2016


Nekoč je tukaj raslo drevo

V soboto bo v organizaciji  samoorganiziranih četrtnih skupnosti (SČS) Tabor, Magdalena, Nova vas in Koroška vrata akcija »Tukaj je nekoč raslo drevo«, s katero želijo udeleženci zborov opozoriti na mačehovski odnos do drevesnega fonda v občini. Nekoč eno najbolj zelenih mest, izgublja drevo za drevesom. Včasih nujni poseki, včasih samovoljni posegi posameznikov, so prebivalcem v mestu vzeli že krepko preko tisoč dreves. Če bi se dalo škodo, ki s tem nastaja oceniti čez denarnico, bi jo večina takoj razumela, pa se žal ne da. Udeleženci zborov, ki se posredne škode vseeno zavedajo, bodo zato s sobotno akcijo poskušali ozavestiti še svoje sosede. Ali pa jih vsaj pripraviti, da začnejo o obsežnosti problema  razmišljati.
Podrobnosti za akcijo bodo dorekli v torek na zboru SČS Magdalena v Infopeki in v četrtek na zboru SČS Koroška vrata. Ta teden se bodo srečali v torek še, nekoliko pomirjeni zaradi zagotovila župana, da so vsi izbrani projekti pilotnega projekta participatornega proračuna (PP)zajeti v proračunu za letos, krajani na zboru SČS Radvanje. Zagotovil je tudi, da bodo letos tudi izvedeni in, da se bo projekt razširil na obljubljenih šest mariborskih četrti oz. krajevnih skupnosti. Za izvajanje PP v svoji  krajevni skupnosti  se zavzemajo tudi v SKS Kamnica. Njihov zbor bo v sredo v Domu kulture, zbor združenih SČS Center in Ivan Cankar, pa v četrtek v prostorih ZPM.

Urnik:


  • Torek, 5. 4., 18.00 >> SČS Radvanje, MČ Radvanje, Lackova 43
  • Torek, 5. 4., 18.00 >> SČS Magdalena, Infopeka, Ob železnici 16
  • Sreda, 6. 4., 18 >> SKS Kamnica, Kulturni dom Kamnica, Vrbanska 97
  • Četrtek, 7. 4., 18.0 >> SČS Koroška vrata, MČ koroška vrata, Vrbanska 10
  • Četrtek, 7. 4., 18.0 >> SČS Center in Ivan Cankar, ZPM, Razlagova 16