Poziv Mariborčanom

Pomagajte graditi boljši Maribor!

Iniciativa mestni zbor, ki usklajuje delovanje petih samoorganiziranih zborov občanov v Mariboru, potrebuje vašo pomoč. Iščemo predane in ozaveščene občanke in občane, ki jim ni vseeno v kakšnem mestu živijo, da bi nase prevzeli naloge moderatorjev teh zborov. Želimo si pokriti vseh 17 krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mariboru in tako prisluhniti potrebam njegovih prebivalcev, ter začeti v zvezi z njimi delovati. Za to pa potrebujemo moderatorje, vsaj tri na vsakem zboru, ki bi pogovore usmerjali, da bi bili zbori kolikor je mogoče plodni in čim prej pripeljali do konkretnih pozitivnih sprememb.

Doslej smo s pomočjo zborov izvedli že več uspešnih akcij, ki so neposredno vplivale na kvaliteto življenja v mestnih četrtih. Tako smo v Akciji Zebra poskrbeli za tri prehode za pešce na Prušnikovi ulici, na katere so prebivalci čakali več 10 let, omogočili dostop do otroških igrišč tudi v popoldanskih urah in podobno.

Delujemo na področjih od urejanja okolja, do prometa, od spremembe volilne zakonodaje, do reševanja problema brezposelnosti. Še več. S svojimi dolgoročnimi načrti pa smo pridobili tudi pozornost župana. Tako obstajajo resne možnosti, da bomo s svojim delovanjem spremenili statut mariborske občine in dosegli uvedbo participatornega proračuna, ki bi občankam in občanom omogočil, da sami razporejajo proračunska sredstva tja, kjer se jim to zdi najbolj potrebno.

Vse zainteresirane vabimo, da se nam pridružijo na rednih sestankih, ki jih imamo vsak ponedeljek ob 18. uri v prostorih CAAP-a na Valvasorjevi 42, ali pa stopijo z nami v stik preko e-pošte ali telefona. Podrobneje vam bomo predstavili naš način delovanja, zdajšnji moderatorji pa vam bodo povedali svoje izkušnje iz prve roke. Za vse bo tudi pripravljen brezplačni tečaj moderacije. Pridite, mesto vas po trebuje!

V PONEDELJEK, 9. SEPTEMBRA, ZA VAS ORGANIZIRAMO TUDI DELAVNICO MODERIRANJA. TA BO POTEKALA V PROSTORIH CAAP NA VALVASORJEVI 42 IN SE BO ZAČELA OB 17. URI!

Iniciativa mestni zbor je skupina politično aktivnih posameznikov, brez strankarskih ali kapitalskih ambicij. S svojim delom želimo spodbuditi Mariborčane, da o politični in družbeni situaciji v mestu odločajo sami in nanjo neposredno vplivajo. Delujemo brez vodij ali hierarhične strukture, ter na principih vključenosti vseh družbenih skupin, spolov, etnij in veroizpovedi v politično soodločanje. Naše osnovne principe delovanja si lahko preberete v knjižici, ki jo najdete tukaj.

Na Iniciativo mestni zbor se lahko obrnete prek sledečih kanalov:

·  info(at)imz-maribor.org

·  GSM: 040 743 350