Graditi skupnost, ki bo v zadovoljstvo vseh
Najava zborov samoorganiziranih skupnosti v Mariboru od 26. do 30. 11. 2018

To sredo se bodo, kot vsako drugo in četrto sredo v mesecu, na zboru samoorganizirane četrtne  skupnosti (SČS) Tabor dobili Taborčanke in Taborčani, v četrtek pa na svojem že 114. zboru še SČS Nova vas:

  • zbor SČS Tabor: sreda, 29. 11., ob 18.00, v MČ Tabor, Metelkova 63
  • zbor SČS Nova vas: četrtek, 29. 11. 2018, ob 18.00, v MČ Nova vas, Radvanjska 65

Tem za razpravo in ukrepanje na zborih nikoli ne zmanjka, saj je nerešenih problemov v vsaki četrti in krajevni skupnosti veliko, pojavljajo pa se vedno znova tudi novi. Zbor SČS Tabor je tako na preteklem zboru načel temo igrišča na Regentovi, kjer je nekdo položil rabljeno umetno travo, s čimer je za tiste, ki so površino uporabljali za igro in rekreacijo, postala neuporabna. Z veliko znanja in izkušnjami, ki so jih pridobili v letih, kar zbor deluje in ki jih izmenjujejo tudi z drugimi zbori SČS in SKS (samoorganizirana krajevna skupnost), so se problema lotili takoj. Verjamejo, da ga bodo skupaj tudi rešili, kot verjamejo, da lahko k rešitvam s svojimi izkušnjami in znanjem pripomore prav vsak, ki je v dobro skupnosti to pripravljen deliti s svojimi sokrajankami in sokrajani.  In vsakdo je dobrodošel, da ne glede na svoja prepričanja in status na zborih SČS in SKS pomaga graditi skupnost, ki bo v zadovoljstvo vseh. Ta teden torej v sredo vabljeni na zbor na Taboru, v četrtek pa v Novo vas. Zbor v Novi vasi znova načenja temo Taborske tržnice in mnenja, kakšna naj bo oz. kakšno si uporabnice in uporabniki želijo, so še kako pomembna in dobrodošla.