Zbor SČS Pobrežje, 30.5.2014


Za varno pot otrok v Pobreške šole

Na zboru prebivalcev samoorganizirane četrtne skupnosti Pobrežje, 30. maja 2014, so se udeleženci zbora zanimali o načrtovanih  finančnih sredstvih v proračuni MOM za leto 2014 za območje Pobrežja. Pomembna tema tega zbora je bila problematika varne poti v šolo in sporočilo, da so predstavniki krajanov Pobrežja obiskali ravnatelje treh osnovnih šol z namenom, da se ukrepa in uredi vse potrebno za varno pot  učencev v šolo.
Predstavnik MKM-Mariborske kolesarske mreže je podal koristne informacije o urejanju prometa na osnovi katerih se je oblikovala pobuda, da se  v soboto dne 21.6.2014 izpelje kolesarjenje po Pobrežju z vsemi zainteresiranimi krajani z namenom, da se opišejo prepoznane ovire in potrebne spremembe.

V soboto 7.6.2014 bodo krajani Pobrežja izpeljali akcijo obveščanja sokrajanov s plakati in letaki – vabljeni, da se pridružite. Vabljeni tudi na naslednji zbor SČS Pobrežje, ki bo v petek 13. junija ob 18. uri v MČ Pobrežje.