Zbor SČS Koroška vrata, 16. 11. 2017


Prometne preglavice infrastrukturne in nogometne narave

V ospredju tokratnega zbora SČS Koroška vrata je bila spet tema prometa. Prometna neurejenost MČ Koroška vrata je rak rana, ki skeli že več kot 20 let. Na mnogih ulicah ni pločnikov. Predvsem je to problematično na Kosarjevi ulici, saj se na njej nahaja otroški vrtec. V katastrofalnem stanju je tudi Kamniška ulica - cesta, ki v času tekem postane glavna prometnica v mesto in iz njega. Pot je luknjasta in preozka za sodoben promet. Prav tako zelenico ob ulici vedno znova uničujejo obiskovalci tekem, ki avtomobile puščajo povsod po četrti.
Udeleženci so razočarani nad pomanjkanjem aktivnosti četrtnih svetnikov (ki imajo tudi zelo zelo malo pristojnosti in moči), ki bi morali te probleme prenašati naprej na občino. Zaradi tega so se udeleženi na tokratnem zboru tudi odločili, da obiščejo naslednjo sejo sveta MČ Koroška vrata in svoje predstavnike obvestijo o problemih, s katerimi se kot prebivalci soočajo.
Problem predstavlja tudi Vrbanska ulica, kjer je rezerviranih parkirišč za stanovalce blokov več kot premalo, ob robu cestišča pa je parkiranje seveda prepovedano. Zboristi so se strinjali, da bi bila najboljša rešitev popolna prenova Vrbanske ceste, vendar se to v trenutnih okoliščinah zdi utopično. Da bi čim lažje našli primerno rešitev, so se udeleženci odločili, da na enega od prihodnjih zborov povabijo krajinskega arhitekta Nika Stareta.
Zboristi so prebrali tudi pismo bralcev, ki ga je spisal nekdanji predsednik MČ Koroška vrata Marjan Bačko, v katerem udeležence zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti zmerja z diletanti. Zboristi so se strinjali, da mu je treba odgovoriti, zato bodo pripravili odziv.