Zbor prebivalcev SČS Magdalena, 10.4.2014


Vključevanje javnosti naj bo standard

Na zboru SČS Magdalena smo se ukvarjali z načrtovanim podvozom pod železniško progo pri Magdalenskem parku in načrtovanima krožiščema. Po predstavitvi projekta s strani predstavnikov MOM in Lineal d.o.o. na prejšnjem zboru, smo v namen premoščanja točk nesoglasij napisali dopis, naslovljen na Urad za komunalo in prostor MOM. V njem smo podali predloge, ki jih je treba glede na odziv prebivalcev vključiti za zagotavljanje nizkih hitrosti prometa na odseku, predvsem pa upoštevanja potreb uporabnikov, torej tudi nas.

Delovna skupina za okolje je poročala o zelo uspešni akciji ob Dnevu za spremembe, ko so zasadili sadno drevje v parku v Pekarni, izdelovali in po degradiranih zemljiščih mestne četrti raznašali semenske bombice ter izvedli še dve drugi delavnici. Ukvarjali smo se tudi z morebitnimi zemljišči za nove vrtove na širšem območju Maribora.

Naslednji zbor bo dne 24. 04. v prostorih Infopeke.