Izjava za javnost v zvezi s spremembami poslovnika delovanja mariborskega mestnega sveta


Maribor, 12. 9. 2018

Drugi komuniké civilne družbe

Pred poletjem je Delovna skupina za lokalno samoupravo, ki deluje v sklopu Iniciative mestni zbor (IMZ) in samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) pripravila pripombe na predlagane spremembe Poslovnika o delovanju Mestnega sveta (MS) Mestne občine Maribor (MOM), pripravljene za prvo branje. Z zadovoljstvom je namreč ugotovila, da je v spremembah Poslovnika predvidena končno tudi javna razprava, to je mehanizem za pridobivanje mnenj in pripomb občank in občanov. Vključenost teh določil je dajalo upanje, da mnenje občank in občanov, ki bi jim naj služile občinske službe in bi jih naj zastopali politični predstavniki v MS MOM, končno nekaj velja.

V naši intervenciji, naslovljeni na vse svetnike MS MOM, smo pohvalili, da se je v predlogu znašla javna razprava, za katero se delovna skupina zavzema že tri leta. Smo pa poskušali popraviti tudi nekatere napačne interpretacije zakonodaje, s čimer bi se javnost dela MS MOM zmanjševala. Statutarno-pravna komisija MS MOM je namreč vztrajala na stališču, da je objavljanje posnetkov sej MS neskladno z zakonom, kljub izrecnim, večkrat ponovljenim mnenjem Informacijskega pooblaščenca o nasprotnem in kljub dejstvu, da veliko slovenskih občin posnetke sej objavlja. Zakonitost objavljanja sej je potrdilo tudi Ministrstvo za javno upravo in je, nenazadnje, to interpretiralo tudi na izobraževalni delavnici za občinske uslužbence, v Mariboru, 25. 10. 2017 (med drugimi se je delavnice udeležila tudi uslužbenka Službe za delovanje MS MOM).

Iz gradiva za delavnico citiramo:

Informacijski pooblaščenec:
4. Posnetki sej mestnega sveta so lahko objavljeni na spletni strani celotno obdobje mandata posameznega mestnega sveta , če je to v skladu z ZVOP-1 urejeno v poslovniku. To pomeni , da morajo biti določbe poslovnika o snemanju sej in uporabi posnetkov dovolj natančne in brez omejitev dostopne javnosti, da lahko štejemo, da je privolitev v obdelavo osebnih podatkov, kot jo za določene namene ureja poslovnik, podana z udeležbo na seji. Pred objavo posnetkov na svetovnem spletu morate vselej prikriti tiste varovane osebne podatke, za objavo katerih nimate pravne podlage.

Da bi dosegli zgoraj omenjene učinke smo za prvo obravnavo sprememb Poslovnika podali predloge za amandmaje, ki bi jih lahko vložil vsak posamezni svetnik. In reakcija svetnikov in strokovnih služb MOM pove vse o tem, koliko jih mnenje občank in občanov zanima. Na seji MS MOM namreč niti eden od predlogov ni bil niti obravnavan, kaj šele upoštevan. In nobeden od 45 svetnikov MS predlogov v svojem nastopu ni niti omenil. Tudi svojega mnenja o njih se nikomur ni zdelo vredno sporočiti predlagateljem. Ob tem, da so se strokovni in politični organi MOM odločili ob sprejemanju dokumenta, v katerem so bojda želeli uvesti javno debato, popolnoma ignorirati predloge javnosti, so šli zatem še korak dalje, v povsem drugo smer. Dele predlaganih sprememb poslovnika, ki smo jih pohvalili, so namreč v predlogu za drugo branje spremenili tako, da je javna debata spet onemogočena. To slednje je jasno vidno v spremembi členov ob sprejemanju občinskega proračuna, ki bi jo naj urejali. Med prvim in drugim branjem so namreč dodali pogoj, da je »lahko« odprta javna debata le, če je proračun v obravnavo poslan MS MOM pred koncem septembra predhodnega leta. Tega pogoja MOM nikoli v zgodovini samostojne Slovenije še ni izpolnila.

Kot že tolikokrat doslej lahko zaključimo le, da MS MOM svoj lastni poslovnik spreminja z enim samim namenom in to je, da se niti slučajno in na noben način ne bi spreminjalo njegovo delovanje, še posebej kar se tiče odgovornosti do občank in občanov. Z vpisom javne razprave pri sprejemanju občinskega proračuna, so se očitno vsaj navidezno želeli vključiti v 21. stoletje, hkrati pa z dodatnimi določili zagotoviti, da se ta razprava nikoli ne bo zgodila.

Sadove upravljanja z mestom na način, da se politični predstavniki in mestna uprava bojijo občank in občanov in naredijo prav vse, da bi njihov glas utišali, poznamo že leta in takšen način delovanja zaradi slabih rezultatov tudi zavračamo. Če naj se v Mariboru kaj spremeni na bolje, je potrebno najprej spremeniti prav odnos do občank in občanov.

Delovna skupina za lokalno samoupravo IMZ in SČKS
zanjo Božo Šušteršič