Zbor SČS Magdalena, 1. 6. 2016


Vzdrževanje dreves v mestu je lahko organizirano tudi drugače

Na tokratnem zboru so se udeleženke po pregledu programa praznika MČ Magdalena, ki bo potekal v petek, 10. 6. 2016, odločile, da v njem aktivno ne bodo sodelovale zaradi ciljne publike. Nesmiselno bi bilo namreč v avli Osnovne šole Franceta Prešerna otroke informirati o spornih trgovinskih sporazumih in PP-ju. A informiranje o letošnjih prireditvah in distribucija glasila Magdalenčan je letos bolje zastavljeno, opažajo. Nato so se udeleženke posvetile točkam, ki bi jih uvrstili v seznam vseh SČS in SKS za oblikovanje Odloka o javnem redu in miru. Ugotavljale so, da so na področju MČ problematične zapuščene stavbe in okolica, ki se ob takšnih stavbah spreminja v smetišča. Naslednja točka je železničarska kolonija, ki velja za spomenik kulturne dediščine, vendar ne kaže te podobe, saj so si tamkajšnji prebivalci hiše in okolico uredili po svoje. Problematična so tudi gostinska parkirišča, ker se širijo in vse bolj posegajo v javni prostor, pekarne v blokih povzročajo smrad zaradi neurejenega prezračevanja, stanovalce na Ljubljanski ulici pa moti močna razsvetljava v garaži UKC, zaradi katere ne morejo spati. Izpostavile so tudi zapuščeno gradbišče med bloki, ki bi ga morali urediti, nujno urejanje dreves na funkcionalnih zemljiščih, prepoved razstavljanja orožja na javnih mestih in vprašanje reklamnih panojev. Ti so pogosto locirani ob cestah na račun dreves. Jumbo plakati odpirajo mnoga problematična vprašanja v zvezi s prometno varnostjo, zasaditvijo dreves in samim izgledom mesta.
Na zboru so potrdili predstavnico SČS Magdalena v mestni delovni skupini za promet. Glede nadaljevanje akcije Nekoč je tukaj raslo drevo so se odločili, da se bodo posvetili boju za ureditev dreves na funkcionalnih zemljiščih ter od občine zahtevali, da poskrbi za drevesa na področju celega mesta. Stopili bodo v kontakt z javnim zavodom v Celju in jih povprašali, kako so organizirani, kako delujejo, ali so stroški za vzdrževanje dreves sedaj višji ali nižji … Gre za primer dobre prakse, ki bi ga lahko predlagali MOM.

Naslednji zbor bo potekal v torek, 14. 6. 2016, ob 18.00 v prostorih MISC Infopeka.