Zbor SKS Pekre, 4.3.2015


Kanalizacije, vrtec in trgovina

Zbora se je udeležilo 6 krajanov, večinoma takih, ki so bili na zboru prvič. Po uvodni predstavitvi je moderator predstavil samoustanovljeni Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, v katerega je bil imenovan tudi predstavnik zbora Pekre, g. Zlatan Alagić. V nadaljevanju zbora je tekla beseda predvsem o komunalni problematiki, DS za komunalo še vedno dela na pripravi seznama prioritet na področju komunale, kot najpomembnejša pa je bila izpostavjena potreba končne ureditve kanalizacije v spodnjem delu Peker na vzhodni strani Lackove ceste. Na enem od prihodnjih zborov bo predstavljena načrtovana izgradnja kanalizacije na tem področju, ki pa že vrsto let čaka primerne čase za končno realizacijo.
V pogledu problematike Vrtca Pekre, DS pričakuje ugoden razplet v pogledu sprejema proračuna. Glede na to, da so si tako predstavniki mestnih svetniških skupin in koalicija, ki jo je sklenil župan Andrej Fištravec, enotni glede neustreznih razmer vrtca Pekre in podpirajo izgradnjo novega vrtca skladno z obstoječo projektno dokumentacijo iz 2014, DS ne načrtuje novih aktivnosti v tem pogledu, do sprejetja mestnega proračuna.
V pogledu trgovine Pekre, razen zagotovila KS Pekre, da so zasebniku izdali soglasje in so mu pripravljeni ponuditi vso potrebno pomoč, ki je v okviru pristojnosti KS Pekre, ni novih informacij. Predvidena je kontejnerska montažna trgovina ob avtobusni postaji pred Domom kulture Pekre, čeprav bi si krajani želeli večje trgovine.

Na enem od naslednjih zborov bodo v Pekrah, po zgledu iz Radvanja, razpravljali o možnostih, ki jih ponuja socialno podjetništvo.